Spara hållbart
Genom att spara hållbart kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. Vi har flera fonder med hållbar och/eller etisk inriktning.

Ett hållbart sparande

Är hållbarhet en viktig faktor för dig när du väljer fonder för ditt sparande kan du kika lite extra på fondernas hållbarhetsmärkning. I vår fondlista ser du fem vanliga hållbarhetsmärkningar. Du har också möjlighet att välja bort fonder som investerar i sektorer som till exempel vapen och alkohol.

Läs mer

 

Vår guide till hållbara fondval

För dig som vill få en samlad bild av våra fonders hållbarhetsarbete finns vår Hållbarhetssammanställning. Där hittar du även en guide till Movestics egna hållbarhetsbetyg.

Hållbarhetssammanställning

Movestics hållbarhetsarbete

Enkelt att spara hållbart!

Hållbarhet är en viktig del i våra investeringsriktlinjer. Sedan 2015 utvärderar och betygsätter vi varje år fonder och fondbolag i vårt utbud. Granskningen som görs gäller deras arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Utifrån den tar vi fram en hållbarhetssammanställning

Vår hållbarhetssammanställning görs för att göra det enkelt för sparare att göra medvetna val och förena sitt sparande med en positiv inverkan på miljö och samhälle. 

Vad gör vi mer?

Förutom vår sammanställning arbetar vi aktivt med att:

  • Uppmuntra fondbolagen att vara aktiva ägare, att rösta på bolagsstämmor och föra såväl förebyggande som reaktiva dialoger kring hållbarhet med bolagen de äger
  • Uppmuntra samtliga fondbolag att bli medlemmar i Swesif (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar) och att deklarera sitt hållbarhetsarbete i Hållbarhetsprofilen.

Vi ser helst att fondbolagen har signerat UNPRI eller att de påbörjat en process för att göra det. 

Granskning av fonder

Hur sker hållbarhetsgranskningen av fonder?

Fondbolagen i vårt utbud granskar sina aktuella och potentiella innehav på olika sätt och granskningen har också olika syften för olika aktörer.

Några strategier fondbolagen använder sig av i sitt granskningsarbete är:

  • Påverkan: granskning sker för att försöka få bolag som bryter mot konventioner och normer att utveckla sig i positiv riktning.
  • Exkludering: bolag som bryter mot fastställda kriterier väljs bort
  • Inkludering: bolag väljs in på grund av deras starka hållbarhetsfokus eller för att de är aktiva inom branscher som anses bidra till långsiktig hållbarhet

Vilken strategi de olika fonderna granskats enligt kan du se i Hållbarhetssammanställningen.

 

Bolag involverade i produktion eller distribution av kontroversiella vapen och kärnvapen utesluts ur fondportföljerna. Bolag som kränker internationella normer kan, om dialogen inte får önskvärd verkan, leda till uteslutning. Med start i juni 2018 kommer även bolag med mer än fem procent av sin omsättning från produktion av nedanstående att uteslutas ur portföljerna: Tobak Pornografi Fossila bränslen Vapen Granskningen genomförs med hjälp av ISS ESG. Mer om ISS ESG kan du läsa här.

Movestics egna fonder granskas av Movestic Kapitalförvaltning. Den granskningen görs utifrån följande parametrar:

  • Kontroversiella vapen
  • Kärnvapen
  • Internationella normer

Bolag involverade i produktion eller distribution av kontroversiella vapen och kärnvapen utesluts ur fondportföljerna. Bolag som kränker internationella normer kan, om dialogen inte får önskvärd verkan, leda till uteslutning. Med start i juni 2018 kommer även bolag med mer än fem procent av sin omsättning från produktion av nedanstående att uteslutas ur portföljerna: Tobak Pornografi Fossila bränslen Vapen Granskningen genomförs med hjälp av ISS ESG. Mer om ISS ESG kan du läsa här.

Movestic Hållbarhetsblogg