Spara hållbart
Är det viktigt för dig att ha ett sparande med hållbar inriktning? Vi har flera fonder med hållbar och/eller etisk inriktning.
Ett hållbart sparande

Enkelt att spara hållbart!
Hållbarhet är en viktig del i våra investeringsriktlinjer. Sedan 2015 utvärderar och betygsätter vi varje år fonder och fondbolag.

Fonderna och fonbolagen vi utvärderar är de som finns i vårt utbud. Granskningen som görs gäller deras arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Utifrån det tar vi fram en hållbarhetssammanställning. 

Vår hållbarhetssammanställning görs för att göra det enkelt för sparare att göra medvetna val och förena sitt sparande med en positiv inverkan på miljö och samhälle. 

Läs sammanställningen

Vad gör vi mer?

Förutom vår sammanställning arbetar vi aktivt med att:

  • uppmuntra fondbolagen att vara aktiva ägare, att rösta på bolagsstämmor och föra såväl förebyggande som reaktiva dialoger kring hållbarhet med bolagen de äger
  • uppmuntra samtliga fondbolag att bli medlemmar i Swesif (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar) och att deklarera sitt hållbarhetsarbete i Hållbarhetsprofilen.

Vi ser helst att fondbolagen har signerat UNPRI eller att de påbörjat en process för att göra det. Vill du läsa mer om hur fondbolagen i vårt utbud granskar sina innehav? Klicka här.

Välj hållbart

Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg visas i fondlistan och anger hur hållbart en fonds innehav är jämfört med andra fonder inom samma kategori. Läs mer hos Morningstar.

Movestics egen guide till hållbara fondval

För dig som vill få en samlad bild av våra fonders hållbarhetsarbete finns vår Hållbarhetssammanställning. Där hittar du även Movestics egna hållbarhetsbetyg. 

Granskning av fonder

Hur sker granskningen av fonder?

Fondbolagen i vårt utbud granskar sina aktuella och potentiella innehav på olika sätt, och granskningen har också olika syften för olika aktörer.

Några strategier fondbolagen använder sig av i sitt granskningsarbete är:

  • Påverkan: granskning sker för att försöka få bolag som bryter mot konventioner och normer att utveckla sig i positiv riktning.
  • Exkludering: bolag som bryter mot fastställda kriterier väljs bort
  • Inkludering: bolag väljs in på grund av deras starka hållbarhetsfokus eller för att de är aktiva inom branscher som anses bidra till långsiktig hållbarhet

Vilken strategi de olika fonderna granskats enligt kan du se i Hållbarhetssammanställningen.

 

Bolag involverade i produktion eller distribution av kontroversiella vapen och kärnvapen utesluts ur fondportföljerna. Bolag som kränker internationella normer kan, om dialogen inte får önskvärd verkan, leda till uteslutning. Med start i juni 2018 kommer även bolag med mer än fem procent av sin omsättning från produktion av nedanstående att uteslutas ur portföljerna: Tobak Pornografi Fossila bränslen Vapen Granskningen genomförs med hjälp av ISS ESG. Mer om ISS ESG kan du läsa här.

Movestics egna fonder granskas av Movestic Kapitalförvaltning. Den granskningen görs utifrån följande parametrar:

  • Kontroversiella vapen
  • Kärnvapen
  • Internationella normer

Bolag involverade i produktion eller distribution av kontroversiella vapen och kärnvapen utesluts ur fondportföljerna. Bolag som kränker internationella normer kan, om dialogen inte får önskvärd verkan, leda till uteslutning. Med start i juni 2018 kommer även bolag med mer än fem procent av sin omsättning från produktion av nedanstående att uteslutas ur portföljerna: Tobak Pornografi Fossila bränslen Vapen Granskningen genomförs med hjälp av ISS ESG. Mer om ISS ESG kan du läsa här.