Möjligheten att investera fossilfritt ökar

Sverige har tillsammans med övriga medlemmar i FN enats om 17 globala hållbarhetsmål. I årets hållbarhetsundersökning visar det sig att många fondbolag valt att ta till sig målen och att arbeta mer specifikt med vissa av dem.

Framförallt dominerar en prioritering av mål 13 som rör bekämpning av klimatförändringar. Detta görs dels genom exkluderingar av fossila bränslen ur fonderna, genom mätning av koldioxidavtryck och genom påverkan på bolag som står för stor del av utsläppen.

Vilka fonder som utesluter fossila bränslen kan du se i vår hållbarhetssammanställning.