Om Movestic Liv & Pension

Vi erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för privatpersoner och företagare.

Enkelt och individanpassat

Vikten av privat sparande och ekonomisk skydd ökar hela tiden. Det gäller inte minst pensionssparande eftersom vi lever längre och blir allt äldre.

Vi som lever och arbetar i Sverige väljer idag att leva och arbeta på många olika sätt. Men, oavsett om du är anställd, har eget företag eller jobbar på projekt, kommer det privata sparandet och tjänstepension bli en allt större del av din inkomst varje månad, den dag du bestämmer dig för att gå i pension.

Vi hjälper dig med personligt anpassade lösningar inom tjänstepension, privat sparande och försäkring för livet och hälsan.

Företagsinformation

David Brand, Ordförande

Andra uppdrag:

Direktör Exeter Cash Plan Holdings Ltd, The Exeter Cash Plan plus Countrywide Assured Holdings Ltd, Countrywide Assured Plc.

 

Linnéa Ecorcheville, Ledamot

Andra uppdrag:

VD för Movestic Livförsäkring AB

 

Steve Murray, Ledamot

Andra uppdrag:

Koncernchef på Movestics moderbolag Chesnara Plc.

Styrelseordförande i Cattanach

Ledamot i Waard Group

Ledamot i Scildon

 

David Rimmington, Ledamot

Andra uppdrag:

Finansdirektör på Movestics moderbolag Chesnara Plc.

 

Karin Bergstein, Ledamot

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Movestics moderbolag Chesnara Plc.

 

Eamonn Flanagan, Ledamot

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Movestic Fonder

Styrelseledamot i Movestics moderbolag Chesnara Plc.

Styrelseledamot i Countrywide Assured Plc.

Styrelseledamot i A J Bell

Ledamot i Randall & Quilter Investment Holdings Ltd

 

Marita Odélius Engström, Ledamot

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Resurs Holding och i Resurs Bank

Styrelseledamot i Solid Försäkring

Namn Titel
Linnéa Ecorcheville VD
Sara Lindberg Chef Kund & Process
Stefan Klohammar Investeringsdirektör
Sofie Tham HR-chef
Anna Schöld CFO
Torbjörn Annerfors Chef Transformation
Hanna Scherp

Chef Pris & Produkt

Helena Olsson Chef Kommunikation & Varumärke
Magnus Wahlund CRO (Adjungerad)
Anna Hagander VD-assistent (Adjungerad)
Johan Andersson Chef Distribution & Försäljning

 

Movestic ägs av det brittiska bolaget Chesnara (CSN), noterat på London Stock Exchange. Chesnaras strategi är att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Bolaget har verksamhet i Storbritannien, Nederländerna och Sverige. 
chesnara.co.uk

Movestic är ett svenskt försäkringsbolag och har sitt tillstånd utfärdat i Sverige. Finansinspektionen i Sverige reglerar verksamheten.

Klicka här för att ta del av Movestics finansiella information.

VÅR HISTORIA I KORTHET

movestic historia

2000 - Moderna försäkringar Liv grundas, som en del av Invik (i Kinnevik-koncernen).

2007 - Invik köps av isländska Milestone. Moderna försäkringar Liv blir Moderna Liv & Pension.

2009 - Brittiska Chesnara plc köper Moderna Liv & Pension, Trygg Vesta köper sakbolaget Moderna Försäkringar.

2010 - Bolaget köper Aspis Liv Försäkrings AB. Moderna Liv & Pension byter namn till Movestic Liv & Pension.

2017 - Linnéa Ecorcheville tillträder som VD. Movestic köper fintechbolaget Sparplatsen och dess sparrobot (MAIA).

2018 - Movestic blir valbart bolag i ITP. Lansering av roboten MAIA.

VD Linnéa Ecorcheville har ordet
Betydelsen av privat sparande och försäkringsskydd ökar. Det gäller inte minst pensionssparande då vi lever längre och blir allt äldre, samtidigt som den allmänna pensionen i förhållande till slutlön blir lägre.

Ny teknik skapar förutsättningar för ett mer individpassat sparande och försäkringsskydd, och fler tjänster som hjälper var och en att hitta rätt här och nu.

Ökad digitalisering och nya tjänster möjliggör också kostnadseffektivitet och ökar transparensen. Det passar framtidens sparare och ställer samtidigt ökade krav på försäkringsbolag, kapitalförvaltare och rådgivare. Vår roll som försäkringsbolag är att skapa de bästa finansiella förutsättningarna för våra kunder. Nu och i framtiden.

Linnéa Ecorcheville, vd Movestic
Vårt fokus

Vårt erbjudande

Vi erbjuder produkter och tjänster som, så långt det är möjligt, ska kunna anpassas efter individuella preferenser och förutsättningar. Allt för att hjälpa våra kunder att få den bästa finansiella framtiden baserat på den egna situationen.

Innovation

Innovation i vår bransch handlar både om att ta fram nya produkter och tjänster och om ny teknik. Vi ser stora möjligheter att skapa ökad kundnytta och individanpassade tjänster. Vi har börjat den resan genom att erbjuda vår fondrobot MAIA.

Rådgivning 

Vi tror att återkommande finansiell rådgivning ökar sannolikheten för en bra planerad ekonomisk framtid. Vi erbjuder därför våra produkter och tjänster i kombination med rådgivning, via licensierade förmedlare eller via digitala tjänster.

Våra ägare

Movestic grundades som en del i Kinnevikskoncernen, men ägs idag av brittiska börsnoterade Chesnara plc. En koncern som äger försäkringsbolag på flera europeiska marknader.

Snabba fakta

Chesnara logo.png

 

Ägare Chesnara plc, noterat på London Stock Exchange

 

startar.png

Vårt startår

kontor-ikon.png

 

Kontor i Stockholm

antal-personal.png

Antal medarbetare