Om Movestic Liv & Pension

Vi erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för privatpersoner och företagare.

Enkelt och individanpassat

Vikten av privat sparande och ekonomisk skydd ökar hela tiden. Det gäller inte minst pensionssparande eftersom vi lever längre och blir allt äldre.

Vi som lever och arbetar i Sverige väljer idag att leva och arbeta på många olika sätt. Men, oavsett om du är anställd, har eget företag eller jobbar på projekt, kommer det privata sparandet och tjänstepension bli en allt större del av din inkomst varje månad, den dag du bestämmer dig för att gå i pension.

Vi hjälper dig med personligt anpassade lösningar inom tjänstepension, privat sparande och försäkring för livet och hälsan.

Företagsinformation

David Brand, Ordförande

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Movestics moderbolag Chesnara Plc.

Linnéa Echorcheville, Ledamot

Andra uppdrag:
VD för Movestic Livförsäkring AB 

John Deane, Ledamot

Andra uppdrag:
VD i Movestics moderbolag Chesnara Plc
Styrelseordförande i Movestics Kapitalförvaltning.

Ingrid Bojner, Ledamot

Andra uppdrag:

Chief Commercial Officer, Storytel

Styrelseledamot, Carnegie Investment Bank

Styrelseledamot, Venture Partner

Styrelseordförande, New Republic PR

David Rimmington, Ledamot

Andra uppdrag:
Finansdirektör på Movestics moderbolag Chesnara Plc.

Anders Larsson, Ledamot

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Svedea Insurance AB

Styrelseordförande London & European Title Insurance Services Ltd

 
Namn Titel
Linnéa Ecorcheville VD
Elisabeth Fredin

VD-assistent

Michael Gunnarsson Chef Produkt & Försäljning
Sara Lindberg Chef Kund & Process
Stefan Klohammar Investeringsdirektör
Sofie Tham HR-chef
Anna Schöld CFO
Torbjörn Annerfors Chef Transformation
Hanna Scherp Chefaktuarie
Magnus Wahlund CRO (Adjungerad)

 

Movestic ägs av det brittiska bolaget Chesnara (CSN), noterat på London Stock Exchange.  Chesnaras strategi är att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Bolaget har verksamhet i Storbritannien, Nederländerna och Sverige. chesnara.co.uk

Klicka här för att ta del av Movestics finansiella information.

Vad säger vår VD?

Linnéa Ecorcheville
VD Linnéa Ecorcheville har ordet
Betydelsen av privat sparande och försäkringsskydd ökar. Det gäller inte minst pensionssparande då vi lever längre och blir allt äldre, samtidigt som den allmänna pensionen i förhållande till slutlön blir lägre.

Ny teknik skapar förutsättningar för ett mer individpassat sparande och försäkringsskydd, och fler tjänster som hjälper var och en att hitta rätt här och nu.

Ökad digitalisering och nya tjänster möjliggör också kostnadseffektivitet och ökar transparensen. Det passar framtidens sparare och ställer samtidigt ökade krav på försäkringsbolag, kapitalförvaltare och rådgivare. Vår roll som försäkringsbolag är att skapa de bästa finansiella förutsättningarna för våra kunder. Nu och i framtiden.

Vårt fokus

Vårt erbjudande

Vi erbjuder produkter och tjänster som, så långt det är möjligt, ska kunna anpassas efter individuella preferenser och förutsättningar. Allt för att hjälpa våra kunder att få den bästa finansiella framtiden baserat på den egna situationen.

Innovation

Innovation i vår bransch handlar både om att ta fram nya produkter och tjänster och om ny teknik. Vi ser stora möjligheter att skapa ökad kundnytta och individanpassade tjänster. Vi har börjat den resan genom att erbjuda vår fondrobot MAIA.

Rådgivning 

Vi tror att återkommande finansiell rådgivning ökar sannolikheten för en bra planerad ekonomisk framtid. Vi erbjuder därför våra produkter och tjänster i kombination med rådgivning, via licensierade förmedlare eller via digitala tjänster.

Våra ägare

Movestic grundades som en del i Kinnevikskoncernen, men ägs idag av brittiska börsnoterade Chesnara plc. En koncern som äger försäkringsbolag på flera europeiska marknader.

FAQ

Vanliga frågor om pension & sparande

Pension som uppskjuten lön. När du jobbar och betalar skatt avsätts det pengar till den pension du får ut som pensionär. Pensionen består av tre delar: det du får av staten (allmän pension), det dina arbetsgivare sätter av till (tjänstepension) och det du sparar till själv. Hur mycket du får ut i pension beror på hur mycket som satts in under de år du arbetat. Läs mer här.

Hur mycket du ska spara själv beror på till exempel vilken tjänstepension du har och hur mycket du kommer att få från den, men också vad du vill göra som pensionär och hur mycket frihet du vill ha att själv bestämma hur och när du ska gå i pension. Det finns flera sätt att öka på sparande till pensionen, både genom privat sparande och tjänstepension via till exempel löneväxling. Läs mer här.

Om du flyttar utomlands kan du ta med dig din svenska pension. Både allmän pension och tjänstepension betalas ut oavsett vart du flyttar. Läs mer här.

Det finns flera olika alternativ när du ska spara, till exempel sparkonto, fonder, kapitalförsäkring och ISK. Läs mer i vår sparskola

En fond är en portfölj med olika värdepapper, till exempel aktier och obligationer. Genom att spara i en fond istället för att till exempel köpa aktier en eller obligationer sprider du din risk. Läs mer i vår fondskola

En tjänstepension är ett pensionssparande som din arbetsgivare betalar in och sparar åt dig. Du kan ha tjänstepension via ett kollektivavtal, till exempel en ITP om du är tjänsteman eller via en individuell lösning som din arbetsgivare skaffat åt dig.

 

Läs mer här

Från och med den 1 januari 2020 kan du ta ut den allmänna pension från 62 års ålder, tidigare var det 61 år. Pensionen börjar normalt att betalas ut vid vald pensionsålder, samma månad du fyller år. När det gäller tjänstepension har du mer flexibilitet att själva välja vid vilken ålder du vill börja ta ut pensionen och hur länge. Tidigast ålder för att börja ta ut tjänstepension är oftast 55 års ålder.

 

Läs mer här

Med ett återbetalningsskydd betalas 100 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension.

 

När de gäller pensionsförsäkringar kan du ofta välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget har ansvaret för att förvalta dina pengar. Ofta erbjuds du också något slags garanti, till exempel att du får tillbaka minst det du betalat in. Dina pengar placeras i bland annat räntor, aktier och fastigheter. Du kan inte välja fonder eller på annat sätt påverka placeringen.

I en fondförsäkring placeras dina pengar i fonder. Skillnaden mot en traditionell försäkring är framför allt att du inte får någon garanti och att andelen aktier i placeringarna är högre än i traditionell försäkring. När din tjänstepension är placerad i fondförsäkring kan du ofta själv välja vilka fonder. Om du inte själv vill välja finns en så kallad entrélösning, en standardportfölj av fonder.

I vissa fall kan du ha rätt till efterlevandepension. Om du är under 18 år och din förälder avlider kan du ha rätt till barnpension. Är du yngre än 65 år och din maka eller make avlidit kan du få omställningspension som ett ekonomiskt stöd. För par som varit gifta sedan före 31 december finns också möjlighet till änkepension.

Om du genom livet haft låg eller ingen inkomst alls kommer du att få låg pension och kan få ett tillägg i form av garantipension.

Snabba fakta

Chesnara logo.png

 

Ägare Chesnara plc, noterat på London Stock Exchange

 

startår.png

Vårt startår

kontor-ikon.png

 

Kontor i Stockholm och Norrköping

Antal-medarbetare.png

Antal medarbetare