Trygghet vid olycksfall och sjukdom

Plötsliga olycksfall och sjukdom kan drabba alla. Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring får du en olycksfallsförsäkring som även ger ersättning för medicinsk invaliditet och dödsfall på grund av sjukdom. Det kan hjälpa dig ekonomiskt i en svår situation.
  • Trygghet vid olycksfall och sjukdom
  • Ersättning för medicinsk invaliditet ingår

Både olycksfall och sjukdom kan medföra besvär som blir bestående livet ut. Om du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för medicinsk invaliditet även på grund av sjukdom.

Om du råkar ut för olycksfall ingår allt som ingår i en olycksfallsförsäkring. 

 

Läs mer om olycksfallsförsäkring

Om du inte blir fullt återställd på grund av sjukdom

Om du trots behandling inte blir helt återställd, kan du få ersättning för de bestående men som sjukdomen medfört. Om du fått en nedsättning av kroppsfunktionen får du ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättning för medicinsk invaliditet bedöms individuellt och utbetalas som en engångssumma. Vid dödsfall på grund av sjukdom utbetalas en engångssumma som begravningshjälp.

Läs mer om vad som gäller för försäkringen i villkoren.

Villkor och förköpsinformation

Skadeanmälan
Anmäl din skada
Här hittar du information om hur du ska göra om du råkar ut för en skada.
Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss. Vi svarar så fort vi kan.