Rapporter från Movestic

Rapporter från Movestic

Vill du läsa samlat material från oss på Movestic hittar du alla våra rapporter nedan.
Splittrad marknad och lågt risktagande
Vikten av privat sparande för att trygga sin egen framtid och sitt liv som pensionär ökar.

I rapporten “Splittrad marknad och lågt risktagande” får vi svar på hur svenskarna sparar och hur deras attityder till risk avseende långsiktigt sparande och pensionssparande ser ut. Rapporten visar skillnaderna i sparandemönster mellan olika grupper i samhället. Läs rapporten här.

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.

 

Ladda ned som PDF

Splittrad marknad och lågt risktagande
Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden
Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden

I rapporten "Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden" får vi svar på hur unga kvinnor (20-35 år) resonerar om sitt liv, ekonomi och sin framtid. Genom rapporten kan vi bättre förstå hur vi kan bidra till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller sparande och pension.

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.

 

Ladda ned rapporten