Rapporter från Movestic

Rapporter från Movestic

Här har vi samlat alla våra rapporter och undersökningar.
Företagare och trygghet 2020

Företagare & Trygghet 2020

Hälften av landets småföretagare uppger i en ny undersökning att de oftast jobbar när de är sjuka. Sju av tio anser att det är mer otryggt att vara egen jämfört med att vara anställd.

I undersökningen "Företagare & Trygghet" får vi svar på hur svenska företagare ser på ekonomisk trygghet. Undersökningen ger också svar på hur företagare förhåller sig till frånvaro och sjukskrivning. Läs undersökningen här.

Undersökning utförd av Ipsos.

 

Ladda ner som PDF

Splittrad marknad och lågt risktagande
Vikten av privat sparande för att trygga sin egen framtid och sitt liv som pensionär ökar.

I rapporten “Splittrad marknad och lågt risktagande” får vi svar på hur svenskarna sparar och hur deras attityder till risk avseende långsiktigt sparande och pensionssparande ser ut. Rapporten visar skillnaderna i sparandemönster mellan olika grupper i samhället. Läs rapporten här.

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.

 

Ladda ner som PDF

Splittrad marknad och lågt risktagande
Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden
Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden
Tre stora områden som påverkar unga kvinnors framtid som pensionärer, markant. På ett väldigt ojämlikt sätt.

I rapporten "Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden" får vi svar på hur unga kvinnor (20-35 år) resonerar om sitt liv, ekonomi och sin framtid. Genom rapporten kan vi bättre förstå hur vi kan bidra till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller sparande och pension. Läs rapporten här.

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.

 

Ladda ned som PDF