Rapporter från Movestic

Här har vi samlat alla våra rapporter och undersökningar.

Attrahera framtidens förmågor

Att hitta rätt kompetens för att få verksamheten att utvecklas och växa är många arbetsgivares största utmaning. Konkurrensen är hård om förmågorna inom många områden: systemutvecklare, jurister, undersköterskor, lärare med flera. Vad som gör att medarbetare vill byta arbetsgivare eller att medarbetare stannar och trivs där de är skiljer sig mellan olika yrkeskategorier.

Movestic har med hjälp Kantar Public frågat 2 050 svenskar mellan 25 och 65 år vilka drivkrafter de har i arbetslivet och vad som är viktig för dem om/när de ska byta arbetsgivare. I den här sammanställningen fördjupar vi oss också speciellt i de drivkrafter som är viktiga för tjänstemän. För vem är möjligheten till hemarbete viktigast och vilka värderar arbete med mångfald högst?

 

Läs rapporten

Karriär & Pension - En rapport om framtidens pension och arbetsmarknad

Att som 65-åring stämpla ut från jobbet för sista gången och firas av med kaffe och tårta, tillhör det förgångna. I vår undersökning svarar sex av tio att de gradvis vill trappa ner på arbetet inför pensionen. Över hälften vill gå senast vid 65 – gärna tidigare. När vi väl är där vi vill umgås mer med familjen, resa och ägna sig åt sina hobbys. En majoritet av oss vill också bo utomlands.

En genomlysning av svenskarnas tankar och attityder kring framtidens pension och arbetsmarknad. Rapporten består av fyra delar och baseras på statistik framtagen av Sifo på uppdrag av Movestic. 

Framtidens pension och arbetsmarknad 

Läs hela rapporten

 

Tjänstepension i medelstora företag
Arbetsgivare i Sverige tar stort ansvar för anställdas ekonomiska trygghet både här och nu och i framtiden. Tjänstepension har för många blivit en avgörande del av den totala pensionen och fungerar också som ett skydd under arbetslivet i samband med sjukdom och för att förebygga ohälsa.

I rapporten “Tjänstepension i medelstora bolag” får vi svar på hur medelstora bolag, företag mellan 50-300 anställda utan kollektivavtal hanterar tjänstepensionen bland sina anställda. 

Läs rapporten här.

Undersökning gjord av PFM Research i Sverige AB.

 

Ladda ned som PDF

Företagare & Trygghet 2020

Hälften av landets småföretagare uppger i en ny undersökning att de oftast jobbar när de är sjuka. Sju av tio anser att det är mer otryggt att vara egen jämfört med att vara anställd.

I undersökningen "Företagare & Trygghet" får vi svar på hur svenska företagare ser på ekonomisk trygghet. Undersökningen ger också svar på hur företagare förhåller sig till frånvaro och sjukskrivning. Läs undersökningen här.

Undersökning utförd av Ipsos.

 

Ladda ner som PDF

Företagare och trygghet 2020
Splittrad marknad och lågt risktagande
Vikten av privat sparande för att trygga sin egen framtid och sitt liv som pensionär ökar.

I rapporten “Splittrad marknad och lågt risktagande” får vi svar på hur svenskarna sparar och hur deras attityder till risk avseende långsiktigt sparande och pensionssparande ser ut. Rapporten visar skillnaderna i sparandemönster mellan olika grupper i samhället. Läs rapporten här.

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.

 

Ladda ner som PDF

Splittrad marknad och lågt risktagande
Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden
Tre stora områden som påverkar unga kvinnors framtid som pensionärer, markant. På ett väldigt ojämlikt sätt.

I rapporten "Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden" får vi svar på hur unga kvinnor (20-35 år) resonerar om sitt liv, ekonomi och sin framtid. Genom rapporten kan vi bättre förstå hur vi kan bidra till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller sparande och pension. Läs rapporten här.

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.

 

Ladda ned som PDF

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden