Movestics Pensionsskola

I Movestics Pensionsskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor om pension.

Pensionsskolan

Känner du att det finns en del som är oklart och främmande när det kommer till pensionsfrågor? Du är inte ensam, många tycker både att det är svårt med alla val och att informationen är knepig. Men vi tror inte att det behöver vara så svårt. I vår pensionsskola guidar vi dig på enkelt sätt genom det mesta som rör pension.

Pension är det du ska leva på när du slutar jobba, du tjänar in den när du jobbar. Du kan tänka dig att pensionen är din framtida lön.

Din pension består av tre delar (en del som kommer från staten, en del som kommer från alla arbetsgivare du haft, en del som du sparar till själv). Vi talar ibland om pensionspyramiden för att beskriva delarna. Hur stora de olika delarna i din framtida pension slutligen blir beror på hur länge du har arbetat, hur hög lön du haft, vilket tjänstepensionsavtal du haft med dina arbetsgivare och om du pensionssparat privat.

 • I basen av pensionspyramiden finns den allmänna pensionen, den kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Alla som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension, den grundas på alla inkomster du har betalat skatt för. Varje år avsätts 18,5 procent av din inkomst till den allmänna pensionen. 16 procent, går till en del i allmänna pensionen som kallas inkomstpensionen och 2,5 procent går till premiepension. Den allmänna pensionen förvaltas av AP-fonderna tills den den det är dags att få ut pension, medan du själv kan välja hur premiepensionen ska placeras. Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller ingen inkomst alls. Om du haft låg inkomst eller ingen alls kan du också omfattas av garantipension och för dig som är född 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension.
  Läs mer hos Pensionsmyndigheten.
 • I mitten av pensionspyramiden finns tjänstepensionen. Det är pension som din arbetsgivare, eller du själv om du är egenföretagare, sparar till. Sett till pengar är tjänstepension för många den mest värdefulla löneförmånen. Nio av tio svenskar har tjänstepension, men tjänstepension är inte obligatoriskt och du måste därför själv kontrollera att du får tjänstepension när du börjar på ett nytt jobb. Hur mycket som avsätts till tjänstepension kan variera mellan olika arbetsgivare. Större företag har ofta tydliga policys, men i mindre företag kan tjänstepension vara en förhandlingsfråga. Om du har lön enligt kollektivatal  styr avtalet hur mycket pengar som sätts in till din tjänstepension. Även om det är arbetsgivaren som betalar din tjänstepension kan du oftast själv påverka hur din tjänstepension placeras och anpassa det till övrigt sparande.
  Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika pensionsbolag som dina arbetsgivare har haft avtal med.
 • Toppen av pensionspyramiden är ditt privata pensionssparande. I dag finns inte som tidigare något skattegynnat privatpensionsparande. Man kan istället spara till pensionen via till exempel ISK eller en kapitalförsäkring.

Varje år du arbetar tjänar du in nya pengar till din pension. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, desto högre blir din pension. Pensionen blir också högre ju fler år du arbetar, det vill säga, desto tidigare du börjar att arbeta och desto senare du går i pension. Annat som också påverkar hur stor din pension blir är hur du valt att placera dina pensionspengar.

De som går i pension idag får i genomsnitt cirka 60 procent av sin slutlön i pension. Vill du få en överblick av hur din framtida pension ser ut nu kan du gå in på minpension.se.

Du kan påverka din framtida pension på flera sätt. Din lön och hur länge du arbetar påverkar hur stor din pension blir. Det är också bra att tänka på att till exempel föräldraledighet och deltid leder till lägre pensionsgrundande inkomst och därmed lägre pension. Om man som familj bestämmer att den ena föräldern ska vara hemma mer finns det möjlighet att föra över intjänad pension mellan varandra.

Du kan också påverka den allmänna pensionen genom att själv välja hur premiepensionen ska sparas. Du gör det genom att logga in på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten och välja vilka fonder du vill spara i. 

Din tjänstepension kan du också påverka genom att välja i vilket bolag samt i vilka fonder pengarna ska sparas. Har du kollektivavtalad tjänstepension loggar du in på dess valcentral och gör dina val.

Att tänka på när du väljer fonder är att när det gäller långsiktigt sparande så är det ofta förmånligare att ta högre risk. Då får pengarna större möjlighet att växa.

Tjänstepension är ett pensionssparande som din arbetsgivare betalar in till dig. Tjänstepension är inte obligatoriskt och det finns olika tjänstepensionsavtal, men nio av tio anställda har tjänstepension. Du kan ha en tjänstepension via ett kollektivavtal, till exempel en ITP om du är privatanställd tjänsteman. Det går också att ha en individuell tjänstepension. Gemensamt för dem är att det är din arbetsgivare som varje månad betalar in pengar till en tjänstepensionsförsäkring i ditt namn. Tjänstepension kan tas ut från 55 års ålder.

Det är vanligt att ha flera olika tjänstepensioner från olika arbetsgivare. Det kan vara svårt att hålla reda på och få kontroll över sina olika tjänstepensionsavtal. På minpension.se kan du få en sammanställning över din tjänstepension och en prognos över hur pensionen kommer att se ut.

Kollektivavtalad tjänstepension är tjänstepensionsavtal som upphandlats i avtal mellan fack och arbetsgivare. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige:

 • SAF-LO för privatanställda arbetare
 • ITP för privatanställda tjänstemän
 • KAP-KL för anställda inom kommun och landsting
 • PA16 för statligt anställda.

Inom varje avtal finns en valcentral som sköter administrationen och upphandlar de försäkringsbolag som ska få förvalta tjänstepensionerna.

Du som har tjänstepension ITP eller avtalspension SAF-LO kan välja Movestic för din tjänstepension. Du loggar då in på Collectum (ITP) eller Fora (SAF-LO) och väljer där.

Läs mer om ITP  Läs mer om SAF-LO

Den allmänna pensionen och tjänstepensionen ger idag i genomsnitt en pension på motsvarande 60 procent av slutlönen, men det är viktigt att ta reda på hur det ser ut för just dig. På minpension.se kan du se en prognos över just din pension. Vilken nivå på pension du behöver beror på just din ekonomiska situation, hur länge du vill arbeta och vad du vill göra som pensionär.

Många vill själva välja hur och när de ska pensionera sig, ett privat sparande till pensionen ökar flexibiliteten och valfriheten vid pension.

Läs mer om kapitalförsäkring

Om du flyttar utomlands kan du ta med dig din svenska pension. Både allmän pension och tjänstepension betalas ut oavsett vart du flyttar. Läs mer här.

pensionsskola

Din pension

Du kan få pension från tre olika håll: från staten, från jobbet och från dig själv.

Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Alla som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du har betalat skatt för.

Tjänstepension är den pension din arbetsgivare betalar in åt dig och är ofta en viss procent av din lön. Det finns olika sätt att få pension från jobbet. Du har stor möjlighet att påverka sparandet.

För de flesta kommer allmän pension och tjänstepension att ge mellan 55 och 60 procent av slutlönen. Med ett eget sparande ökar du möjligheterna till en bra pension.

Läs också

svenska pensionssystemet
Så fungerar svenska pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet består av flera olika delar, allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande.
orange kuvertet
Koll på det orange kuvertet
Vi guidar dig genom vad orange kuvertet visar och hur du läser innehållet.
Flexibelt fondsparande: Kapitalförsäkring
Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar. Det är enkelt att komma igång. Ansök digitalt på några minuter.
årsbesked
Därför ska du bry dig om ditt årsbesked!
Ett årsbesked är en sammanställning över ditt ekonomiska engagemang hos ett bolag. Vi listar tre anledningar varför du ska läsa ditt besked.