Pension Movestic

En bra pension, tack!

Lär dig mer om hur du får ett pensionssparande anpassat utifrån din livssituation och dina förutsättningar.

Boosta din pension med Movestic Mervärde

Movestic Mervärde ger dig en extra pensionsboost! Flytta din tjänstepension till oss, vi har inga kapitalavgifter eller årliga avgifter på ditt sparande. Du får tillgång till ett fondutbud som är kvalitativt, utvärderat och hållbart samt tjänster som underlättar, till exempel MAIA och Uttagsplaneraren. Dessutom 0 kr i flyttavgift!

Börja fundera på framtiden
Om du vill påverka din pension och hur mycket du får att leva på som pensionär behöver du engagera dig (lagom mycket).

Det privata sparandet och tjänstepension kommer i framtiden att vara en större del av pensionen. Hur vi väljer att leva och arbeta är olika från person till person och därför behöver vi anpassa vårt sparande och våra försäkringar efter våra egna val. Hur vi lever och arbetar förändras också genom livet, därför behöver vi med jämna mellanrum se över hur vi sparar, hur vår arbetsgivare sparar åt oss och vilka försäkringar vi har för livet och hälsan om något oväntat skulle hända. Det är därför vi på Movestic finns, vi vill hjälpa dig till ett personligt anpassat sparande, oavsett om du är kollektivansluten, entreprenör eller någonstans mittemellan.

Du kan få pension från tre olika håll: från staten, från jobbet och från dig själv. Har du pension från jobbet, tjänstepension, har du redan kommit en bra bit på väg till en bättre pension!

Pension från staten
Pension från staten
Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Alla som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du har betalat skatt för.
Pension från jobbet
Pension från jobbet
Tjänstepension är den pension din arbetsgivare betalar in åt dig och är ofta en viss procent av din lön. Det finns olika sätt att få pension från jobbet. Du har stor möjlighet att påverka sparandet.
Eget sparande
Pension från eget sparande
För de flesta kommer allmän pension och tjänstepension att ge mellan 55 och 60 procent av slutlönen. Med ett eget sparande ökar du möjligheterna till en bra pension.
Penssionsskola
Pensionsskola
I Movestics Pensionsskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor om pension.