Planera pensionsutbetalning

I Uttagsplaneraren kan du enkelt planera, flytta fram, starta eller ändra din pensionsutbetalning från Movestic.

Planera, starta eller flytta fram din pensionsutbetalning

De flesta pensionssparanden är tänkta att börja betalas ut när du är 65 år. När du har tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring med tre månader kvar till planerad utbetalningsstart meddelar vi dig via mail och post. Då kan du logga in på Mina Sidor och använda uttagsplaneraren för att enkelt planera, starta eller flytta fram din pensionsutbetalning. 

Full kontroll över din månatliga inkomst med fasta belopp

Det vanligaste sättet att planera utbetalning av tjänstepension är att välja under hur många år kapitalet ska betalas ut på. Baserat på antal år man väljer får man ett månatligt belopp som varierar efter sparandets värdeutveckling.

Du som har tjänstepension placerat hos Movestic har möjlighet att planera dina pensionsutbetalningar efter ett fast månadsbelopp. Då blir din pensionsutbetalning lika stor varje månad, precis som din vanliga månadslön. Vilket ger dig full kontroll över din månadsinkomst.

Så använder du uttagsplaneraren

  • Logga in på Mina Sidor och starta uttagsplaneraren från "Genvägar" i högermenyn. Välj vilken försäkring du vill planera, flytta fram eller starta utbetalning från.
  • Planera din utbetalning efter ett fast månadsbelopp eller utbetalningstid och välj när du vill starta din utbetalning.
  • Vill du inte starta din pensionsutbetalning kan du flytta fram din utbetalning till valfri ålder, fram till dess att du fyller 90 år.
  • När du gjort dina val signerar du med BankID.
  • Om du inte planerar eller flyttar fram din utbetalning flyttas den automatiskt fram ett år. När ett år gått påminner vi dig på nytt om att du kan börja ta ut din pension. Så fortsätter det tills den dag du väljer att starta utbetalningen eller du fyller 90 år.

Logga in

Planera din utbetalning efter ett fast månadsbelopp eller utbetalningstid

Vad föredrar du, att ha få samma belopp utbetalt varje månad eller veta extakt under hur lång tid du kommer få dina utbetalningar? Läs mer om hur det fungerar att planera utbetalning efter fasta belopp och utbetalningstid nedan.

Fast månadsbelopp
När du planerar efter ett fast månadsbelopp blir dina utbetalningar precis som en vanlig månadslön. Du får ut lika mycket pengar varje månad oavsett värdeutveckling. Du bestämmer vilket belopp som ska betalas ut varje månad och efter det beräknar uttagsplaneraren antal år din pensionsutbetalning kommer pågå. Din utbetalningstid kan komma att bli både längre och kortare beroende på värdeutvecklingen i de fonder du placerat ditt kapital kan. Du kan se en prognos för hur utbetalningstiden ändras om avkastningen på ditt kapital ändras.

Utbetalningstid
Planerar du efter utbetalningstid väljer du hur många år du vill att utbetalningen ska pågå. Uttagsplaneraren räknar ut hur stort grundbelopp du kommer att få varje månad. Beroende på värdeutvecklingen i de fonder du placerat ditt kapital kan månadsbeloppet komma att bli både högre och lägre. Du kan se en prognos för hur utbetalningarna ändras om avkastningen på ditt kapital ändras.

Om försäkringens kapital är under 100 000 kronor kan du bara planera efter utbetalningstid.

Det högsta månadsbeloppet du kan välja när du startar din utbetalning baseras på ditt kapital delat med 90 utbetalningar. Det lägsta beloppet du kan välja när du startar din utbetalning är ditt kapital delat med antal månader kvar till 105 års ålder.

Bra att veta innan du planerar din pensionsutbetalning

Du kan använda uttagsplaneraren för ditt tjänstepensionssparande och privata pensionsförsäkringar med fondförvaltning som har ett kapital över 30 procent av aktuellt prisbasbelopp (sparande med ett lägre kapital betalas ut som ett engångsbelopp). Din utbetalning måste pågå i minst fem år.

Det kan vara lockande att ta ut pengarna under kort tid. Tänk på att dina pengar förhoppningsvis ska räcka under många år och att ditt pensionskapital har möjlighet att fortsätta växa även under utbetalningstiden. Högre pensionsuttag per månad under kort tid ger högre skatt. Läs mer om vad du kan tänka på.  

Behöver du efterlevandeskydd och/eller återbetalningsskydd?
Har du efterlevande- och/eller återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring kan du fundera över om du behöver dem eller inte. Har du inte barn, make, maka eller sambo som är beroende av din pension om du avlider kan du välja bort skyddet. Då får du istället ta del av så en kallad arvsvinst eller riskkompensation som gör att din egen pension blir högre. Behöver du mer information eller hjälp om hur du ska gå tillväga är du alltid välkommen att kontakta oss.

> Blankett för att ändra eller lägga till återbetalningsskydd

> Blankett för att ändra förmånstagare (vem som får din pension om du avlider)

Bra att veta när du startat din utbetalning

Din pensionsbetalning kommer den 25 varje månad (om den 25 är en helgdag görs utbetalningen vardagen innan). Skulle du göra ett fondbyte i ditt sparande som du startat utbetalning från kan din utbetalning bli försenad. Du har möjlighet att ändra din utbetalningsplan själv i uttagsplaneraren.

När du har startat utbetalning från ditt sparande kan du fortfarande byta fonder och vara aktiv i ditt sparande. För att undvika att din utbetalning blir försenadpå grund av ett fondbyte, gör ditt fondbyte i början av månaden.

Ändra utbetalningsplan
Du har möjlighet att ändra din utbetalningsplan själv i uttagsplaneraren. Din pensionsutbetalning måste pågå i minst fem år. Under de fem första utbetalningsåren kan du inte sänka ditt månadsbeloppet, pausa dina utbetalningar eller byta sätt att planera utbetalning (fasta belopp och utbetalningstid). Däremot kan du höja utbetalningstakten, så länge den sträcker sig över fem år. Begränsningen beror på hur inkomstskattelagen ser ut.

Har du en längre utbetalningstid kan du efter fem år både sänka och höja ditt månadsbelopp, så länge du har pensionspengar kvar. När du gjort en ändring så gäller den för din nästkommande utbetalning.

Gå i pension
Att sluta arbeta och gå i pension är en stor omställning för de flesta. Genom att förbereda dig kan du underlätta övergången och få bättre koll på din ekonomi.
Movestic Frihet
Pensionsplanera tillsammans med Movestic, rådgivning för dig som vill skapa en friare framtid.
Ta ut tjänstepension, tänk på det här!
Vi hjälper dig med vad du ska tänka på och guidar dig genom hur du kan ta ut din tjänstepension. Vad passar dig bäst, fasta månadsbelopp eller utbetalningstid?
Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Behöver du hjälp?
Har du frågor eller behöver mer information är du alltid välkommen att höra av dig till oss.