Planera pensionsutbetalning

I uttagsplaneraren kan du enkelt planera, flytta fram, starta eller ändra din pensionsutbetalning från Movestic.

Planerar, starta eller flytta fram din pensionsutbetalning

De flesta pensionssparanden är tänkta att börja betalas ut när du är 65 år. När du har tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring med tre månader kvar till planerad utbetalningsstart meddelar vi dig via mail och post. Då kan du logga in på Mina Sidor och använda uttagsplaneraren för att enkelt planera, starta eller flytta fram din pensionsutbetalning. När du gjort dina val signerar du med BankID.

Så använder du uttagsplaneraren

  • Logga in - Logga in på Mina Sidor och klicka in i tjänsten via fliken "Tjänster". Välj vilken försäkring du vill planera, flytta fram eller starta utbetalning från.
  • Planera och starta - Planera efter ett fast månadsbelopp eller utbetalningstid och välj när du vill starta din utbetalning.
  • Flytta fram - Vill du inte starta din pensionsutbetalning kan du flytta fram din utbetalning till valfri ålder, fram till dess att du fyller 90 år.
  • Inget av dem? - Om du inte planerar eller flyttar fram din utbetalning flyttas den automatiskt fram ett år. När ett år gått påminner vi dig på nytt om att du kan börja ta ut din pension. Så fortsätter det tills den dag du väljer att starta utbetalningen eller du fyller 90 år.

Logga in

Bra att tänka på och veta

Skatt, utbetalningstid och hur dina pensionspengar är placerade är tre faktorer som påverkar hur din pensionsutbetalning blir.

Du kan använda uttagsplaneraren för din tjänstepension och privata pensionsförsäkringar med fondförvaltning. Sparande som har ett kapital under 30 procent av aktuellt prisbasbelopp kan du dock inte planera. Beloppet betalas då ut som ett engångsbelopp.

För utbetalning av kapital- och depåförsäkringar samt avtalspensioner skickar vi ut en blankett som du behöver fylla i och skicka tillbaka inför utbetalningsstart.

I uttagsplaneraren har du möjlighet att välja mellan två sätt att planera din utbetalning, ett fast månadsbelopp eller en bestämt utbetalningstid.

När du planerar efter belopp bestämmer du en fast summa som ska betalas ut varje månad. När du valt en summa räknar uttagsplaneraren ut hur många år du kommer att få utbetalningar. Beroende på värdeutvecklingen i de fonder du placerat ditt kapital kan utbetalningstiden komma att bli både längre och kortare. Du kan också se en prognos för hur utbetalningstiden ändras om avkastningen på ditt kapital ändras.

Planerar du istället efter utbetalningstid väljer du hur många år du vill att utbetalningen ska pågå. Uttagsplaneraren räknar då ut hur stort belopp du kommer att få varje månad. Beroende på värdeutvecklingen i de fonder du placerat ditt kapital kan månadsbeloppet komma att bli både högre och lägre. Du kan också se en prognos för hur utbetalningarna ändras om avkastningen på ditt kapital ändras.

Om försäkringens kapital är under 100 000 kronor kan du bara planera efter utbetalningstid.

Läs mer

Du väljer själv över hur lång tid dina pensionspengar ska betalas ut. Utbetalningen måste dock pågå i minst fem år. Det kan vara lockande att ta ut pengarna under kort tid. Tänk på att dina pengar förhoppningsvis ska räcka under många år och att ditt pensionskapital har möjlighet att fortsätta växa även under utbetalningstiden. Vilket kan innebära att du kan få mer att leva på. Läs mer om att ta ut pension.

Det högsta månadsbeloppet du kan välja när du startar din utbetalning baseras på ditt kapital delat med 90 utbetalningar. Det lägsta beloppet du kan välja när du startar din utbetalning är ditt kapital delat med antal månader kvar till 105 års ålder.

Inför pensionen kan man vilja säkra en del eller hela sitt kapital i ett sparande med lägre risk eller kapitalskydd. Förhoppningsvis kommer din tid som pensionär sträcka sig över många år. Det kan därför vara bra att placera ditt pensionskapital så att det har fortsatt möjlighet att växa och ge avkastning under utbetalningstiden. Med fonderna Movestic Avancera 75 och 85 får ditt sparande både viss möjlighet att växa och ett skydd vid börsnedgång, läs mer här.

Du kan se över ditt innehav och byta fonder på Mina Sidor.

Har du efterlevande- och/eller återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring kan du fundera över om du behöver dem eller inte. Har du inte barn, make, maka eller sambo som är beroende av din pension om du avlider kan du välja bort skyddet. Då får du istället ta del av så en kallad arvsvinst eller riskkompensation som gör att din egen pension blir högre.

Blankett för att ändra eller lägga till återbetalningsskydd

Blankett för att ändra förmånstagare (vem som får din pension om du avlider)

Behöver du mer information eller hjälp om hur du ska gå tillväga är du alltid välkommen att kontakta oss.

En annan del att fundera på när du planerar dina pensionsutbetalningar är skatten. All typ av pension beskattas enligt inkomstskattelagen. Högre pensionsuttag per månad under kort tid ger högre skatt. Läs mer om hur skatten påverkar din pension.

Om du bor utomlands får du din pension utbetald som vanligt men andra skatteregler gäller. Bor du där skatten är lägre än 30 procent som normalt är lägstanivå i Sverige behöver du skicka ett beslut från Skatteverket till ditt pensionsbolag inför din utbetalning. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Du behöver också skicka in ett intyg för Skatterättslig Hemvist.

Vill du ta ut ditt sparade pensionskapital innan tänkt utbetalningsdatum kan du göra det tidigast när du är 55 år. Tänk på att ta ut pensionskapital i förtid kan påverka din pension negativt, läs mer.

Kontakta oss för mer information och hjälp.

Din pensionsbetalning kommer den 25 varje månad. Om den 25 är en helgdag görs utbetalningen vardagen innan.

Ja! Men under de fem första utbetalningsåren kan du inte sänka ditt månadsbeloppet eller pausa dina utbetalningarna. Däremot kan du höja utbetalningstakten, så länge den sträcker sig över fem år. Begränsningen beror på hur inkomstskattelagen ser ut.

Efter fem år har du möjlighet att både sänka och höja ditt månadsbelopp, så länge du har pensionspengar kvar. Tänk på att du har större ändringsmöjligheter om du planerar efter en lång utbetalningstid eller ett lågt månadsbelopp.

Du kan enkelt göra dina ändringar i uttagsplaneraren!

Logga in

När gjort en ändring så gäller den för din nästkommande utbetalning.

Gå i pension
Att sluta arbeta och gå i pension är en stor omställning för de flesta. Genom att förbereda dig kan du underlätta övergången och få bättre koll på din ekonomi.
Movestic Frihet
Pensionsplanera tillsammans med Movestic, rådgivning för dig som vill skapa en friare framtid.
Ta ut tjänstepension, tänk på det här!
Vi hjälper dig med vad du ska tänka på och guidar dig genom hur du kan ta ut din tjänstepension. Vad passar dig bäst, fasta månadsbelopp eller utbetalningstid?
Flytta till Movestic
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Behöver du hjälp?
Har du frågor eller behöver mer information är du alltid välkommen att höra av dig till oss.