Planera pensionsutbetalning

Planera pensionsutbetalning

I uttagsplaneraren kan du enkelt planera, flytta fram eller starta din pensionsutbetalning från Movestic. Du kan beräkna hur framtida avkastning på ditt sparande påverkar din framtida ekonomi.

När kan jag planera mina pensionsutbetalningar?

De flesta pensionssparanden är tänkta att börja utbetalas när du är 65 år. När du har tjänstepensions- eller privat pensionssparande med tre månader kvar till planerad utbetalningsstart meddelar vi dig via mail och post. Då kan du logga in på Mina Sidor och använda uttagsplaneraren för att planera, starta eller flytta fram din pensionsutbetalning. När du planerar kan du välja ett fast månadsbelopp eller under hur många år du vill att pengarna ska betalas ut!

Logga in

Planera pensionsutbetalning
SÅ FUNGERAR DET

  • Logga in 

För att använda uttagsplaneraren behöver du logga in på Mina Sidor och klicka in i tjänsten via fliken "Tjänster". 

  • Planera

Vill du ha eller behöver ett visst månadsbelopp anger du beloppet och ser sedan hur länge pengarna räcker. Vill du istället planera utbetalningen utifrån antal år väljer du utbetalningstid och ser vad dina månadsutbetalningar blir.

  • Flytta fram

Vill du inte starta din pensionsutbetalning kan du flytta fram din utbetalning till valfri ålder, fram till dess att du fyller 90 år. 

  • Inget av dem?

Om du inte planerar eller flyttar fram din utbetalning flyttas den automatiskt fram ett år. När ett år gått påminner vi dig på nytt om att du kan börja utbetala din pension. Så fortsätter det tills den dag du väljer att starta utbetalningen eller du fyller 90 år.

Bra att tänka på och veta

Skatt, utbetalningstid och hur dina pensionspengar är placerade är tre faktorer som påverkar hur din pensionsutbetalning blir.

Du väljer själv över hur lång dina pensionspengar ska betalas ut. Utbetalningen måste dock pågå i minst fem år. Det kan vara lockande att ta ut pengarna under kort tid. Tänk på att dina pengar förhoppningsvis ska räcka under många år och att ditt pensionskapital har möjlighet att fortsätta växa även under utbetalningstiden. Vilket kan innebära att du kan få mer att leva på. Läs mer om att ta ut pension.

Inför pensionen kan man vilja säkra en del eller hela sitt kapital i ett sparande med lägre risk. Förhoppningsvis kommer din tid som pensionär sträcka sig över många år. Det kan därför vara bra att placera ditt pensionskapital så att det har fortsatt möjlighet att växa och ge avkastning under utbetalningstiden. Med fonderna Movestic Avancera 75 och 85 får ditt sparande både möjlighet att växa och ett visst skydd vid börsnedgång, läs mer här.

Du kan se över ditt innehav och byta fonder på Mina Sidor.

Har du efterlevande- och/eller återbetalningsskydds kopplat till din pensionsförsäkring kan du fundera över om du behöver dem eller inte. Har du inte barn, make, maka eller sambo som är beroende av din pension om du dör kan du välja bort skyddet. Då får du istället ta del av så en kallad arvsvinst eller riskkompensation som gör att din egen ålderspension blir högre.

Blankett för att ändra eller lägga till återbetalningsskydd

Blankett för att ändra förmånstagare

Behöver du mer information eller hjälp om hur du ska gå tillväga är du alltid välkommen att kontakta oss.

En annan del att fundera på när du planerar dina pensionsutbetalningar är skatten. All typ av pension beskattas enligt inkomstskattelagen. Högre pensionsuttag per månad under kort tid ger högre skatt. Läs mer om hur skatten påverkar din pension.

Om du bor utomlands får du din pension utbetald som vanligt men andra skatteregler gäller. Bor du där skatten är lägre än 30 procent som normalt är lägstanivå i Sverige behöver du skicka ett beslut från Skatteverket till ditt pensionsbolag inför din utbetalning. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Du behöver också skicka in ett intyg för Skatterättslig Hemvist.

Vill du ta ut ditt sparade pensionskapital innan tänkt utbetalningsdatum kan du göra det tidigast när du är 55 år. Tänk på att ta ut pensionskapital i förtid kan påverka din pension negativt, läs mer.

Du kan använda uttagsplaneraren för ditt tjänste- och privata pensionssparande med fondförvaltning. Sparande som har ett kapital under 30 procent av aktuellt prisbasbelopp kan du dock inte planera. Beloppet betalas då ut som ett engångsbelopp.

För utbetalning av kapital- och depåförsäkringar samt avtalspensioner skickar vi ut en blankett som du behöver fylla i och skicka tillbaka inför utbetalningsstart.

När du planerar efter belopp bestämmer du en fast summa som ska betalas ut varje månad. När du valt en summa ser du över hur lång tid den betalas ut. Beroende på dina fonders värdeutveckling kan utbetalningstiden både förlängas och förkortas. Du kan se en prognos för hur utbetalningstiden ändras av den avkastningsnivå du valt.

Planera du efter utbetalningstid väljer du hur många år du vill att utbetalningen ska pågå. Beloppet för dina månadsutbetalningar kommer att variera beroende på dina fonders värdeutveckling. Du kan se en prognos för hur utbetalningarna ändras över tid för den avkastningsnivå du valt.

Om försäkringens kapital är under 100 000 kronor kan du bara planera efter utbetalningstid.

Din pensionsbetalning kommer den 25 varje månad. Om den 25 är en helgdag görs utbetalningen vardagen innan.

På grund av inkomstskattelagen kan du inte sänka ditt månadsbeloppet eller pausa dina utbetalningarna under de fem första utbetalningsåren. Däremot kan du alltid höja utbetalningstakten, så länge den sträcker sig över fem år. När fem år passerat har du möjlighet att både sänka och höja dina utbetalningar.

pensionsutbetalning movestic
logga in
Mina Sidor
Logga in på Mina Sidor för att följ ditt sparande och använda Uttagsplaneraren.
Movestic Avancera
Movestic Avancera
Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill ha en säkrare sparform av ditt pensionskapital.
Ta ut pension
Ta ut pension
Närmar du dig pensionsålder? Då är det dags att börja planera för hur du ska ta ut dina pensionspengar. Vi hjälper dig med det du behöver tänka på.
gå i pension
Gå i pension
Att sluta arbeta och gå i pension är en stor omställning för de flesta. Genom att förbereda dig kan du underlätta övergången och få bättre koll på din ekonomi.
kontakt movestic
Behöver du hjälp?
Har du frågor eller behöver mer information är du alltid välkommen att höra av dig till oss.