Fortsätt drömma om pensionen
Oavsett om du drömmer om att uppleva fler varma stränder eller bara få mer frihet när det är dags att trappa ner följer vi dig på vägen och under pensionen.

När kan man gå i pension?

I Sverige finns inte längre en specifik pensionsålder. Istället finns en riktålder för pension som varje år fastslås av riksdagen. Från och med år 2026 är riktåldern 67 år. Riktåldern baseras på den förväntade medellivslängden i befolkningen och förväntas höjas ytterligare framöver.

Du kan välja att gå i pension tidigare. Idag kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder. Ju tidigare du går i pension desto större är risken att du få får en lägre pension per månad.

När kan man ta ut tjänstepension?

När du kan ta ut din tjänstepension beror på vilket tjänstepensionsavtal du har. De flesta tjänstepensioner är tänkta att börja betalas ut när du är 65 år, men du kan ofta välja att ta ut den redan vid 55 år. Du tar ut din tjänstepension genom att kontakta ditt tjänstepensionsbolag. Är du kund hos Movestic kan du logga in på movestic.se och starta ditt uttag digitalt.

Kombinera jobb och pension

Mer än hälften av svenskarna vill trappa ner från arbetslivet successivt enligt Movestics senaste undersökning.

Ofta dyker en del frågor upp när man börjar fundera på att trappa ner, här har vi samlat några av de vanligaste.

Ja, antingen tar du ut en del av din pension samtidigt som du fortsätter arbeta, eller tar du ut pension på heltid och jobbar extra.

Det här gäller för allmän pension

Du väljer själv om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din allmänna pension per månad, oavsett hur mycket du jobbar. Du kan också pausa dina utbetalningar och ändra hur mycket pension du tar ut beroende på vad som passar dig bäst för tillfället. Det finns inga begränsningar för hur mycket du får arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension.

För tjänstepensionen varierar flexibiliteten i uttag

När det kommer till tjänstepensionen finns det olika regler beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har. Du kan ha tjänstepension från olika avtal om du arbetat på olika arbetsplatser. På minPension.se kan du se vilka tjänstepensioner du har.

I vissa tjänstepensionsavtal finns angett att du bara får jobba en begränsad del om du börjar ta ut den. Din arbetsgivare vet vad som gäller för din tjänstepension.

Ibland kan du inte välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen, utan måste ta ut hela. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare.

Tjänstepension från Movestic

Hos oss har du möjlighet att planera och styra dina utbetalningar efter ett fast månadsbelopp eller en viss utbetalningstid. Oavsett vad du väljer betalas dina pengar ut till valfritt konto den 25 varje månad. I Uttagsplaneraren kan du enkelt planera, flytta fram, starta eller ändra din pensionsutbetalning från Movestic.

Inga begränsningar för allmän pension

Det finns inga begränsningar för hur mycket du får arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension.

För tjänstepensionen varierar det mellan olika avtal

I vissa tjänstepensionsavtal kan det finnas bestämmelser om att du bara får jobba en begränsad del om du tar ut just den tjänstepensionen. Du kan kolla med din arbetsgivare vad som gäller för din tjänstepension. 

Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen. Det är hela eller inget som gäller. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare.

Se över om du fortsätter tjäna in tjänstepension

Fortsätter du arbeta och tar ut tjänstepension samtidigt är det inte säkert att du får nya inbetalningar till den. Det finns olika åldersgränser som varierar mellan kollektivavtalen. Det går att göra överenskommelser med din arbetsgivaren om att fortsatt få inbetalningar till tjänstepensionen.

Håll koll på din totala inkomst

Du ansvarar själv för att du betalar tillräckligt med skatt. När du tar ut pension och jobbar samtidigt är det viktigt att du har koll på din totala inkomst. Efterssom det är den som styr hur mycket skatt du ska betala totalt. Den del av din inkomst som kommer från arbete beskattas som lön, och den del som kommer från pension beskattas som pension.

Du kan använda minPension för att få en helhetsbild av din pension och hur stort skatteavdraget ska vara.

När du fyllt 67 år sänks skatten både för arbetsinkomst och pension.

Hur mycket beror på vilken pensionstyp och hur mycket du tar ut

Allmän pension

Tar du ut hela din allmänna pension drar Pensionsmyndigheten skatt enligt den skattetabell som gäller för kommunen du bor i. Tar du ut en del av din allmänna pension dras 30 procent i skatt.

Tjänstepension

När du tar ut tjänstepension drar de flesta pensionsbolag 30 procent i skatt per automatik. Du kan själv ändra vilket skatteavdrag som ska göras genom att kontakta pensionsbolaget.

Kommer du över gränsen för statlig inkomstskatt?

Kommer du över gränsen för statlig inkomstskatt ska du betala 20 procent av det överstigande beloppet från brytpunkten. Gränsen för statlig inkomstskatt beror också på hur gammal du är. Här hittar du de aktuella gränser som gäller.

Det går utmärkt att ta ut pension och samtidigt driva ditt företag.

Fortsatt intjäning till den allmänna pensionen

Så länge du tar ut lön fortsätter du tjäna in till din allmänna pension. Detsamma gäller för om du har ett överskott.

Lägre skatt

Från och med det år du fyller 67 får du högre jobbskatteavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt.

Lägre socialavgift för företaget

När du fyllt 67 får ditt företag lägre socialavgifter. För dig som har enskild firma och tar ut hel allmän pension under helt inkomstår, gäller detta redan från att du fyllt 63.

Observera gränsen för statlig inkomstskatt

Tänk på att dina inkomster från lön och pension tillsammans bli så höga att du behöver betala en högre skatt, så kallad statlig inkomstskatt. Gränsen beror både på hur stor din totala inkomst är samt hur gammal du är. Här finns aktuella gränser.

Din guide till hur du går i pension

Din guide till hur du går i pension

Att sluta arbeta och gå i pension är en stor omställning för de flesta. Genom att förbereda dig kan du underlätta övergången och få bättre koll på din ekonomi.
"Jag sparar det på disketten"

"Jag sparar det på disketten"

Var du med på den här tiden? Nu kan du äntligen flytta din gamla tjänstepension. 1,5 % i boost på ditt inflyttade kapital och kostnadsfri pensionsrådgivning ingår.

Lägenhet i Spanien: 300 kronor/vecka i 14 år

Många svenskar drömmer om att bo utomlands som pensionärer. Vill du börja spara till en framtida utlandsflytt eller något annat? Då kan kapitalförsäkring vara en sparform för dig.

Börja spara

 

300 kr/vecka i 14 år är räknat på betalning av kontantinsatsen för en genomsnittlig bostad på 70 kvm i Malaga (enligt officiell spansk prisstatistik). Sparandet räknas med en årsavkastning på sex procent.

Så fungerar svenska pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet består av flera olika delar. Vi guidar dig genom hur det fungerar.
Har du tjänstepension ITP?
Oavsett om du har tjänstepension ITP från din nuvarande arbetsgivare, eller har haft det tidigare kan du själv välja hur och var du vill att ditt pensionskapital ska placeras.
Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.
Teckna livförsäkring
Teckna livförsäkring och skydda dina nära
En livförsäkring kan ge ökad ekonomisk trygghet till dina nära om det otänkbara händer dig. En liten åtgärd som kan betyda mycket.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.