Livförsäkring ger trygghet till dina nära

Vid den stora omställningen som ett dödsfall innebär kan en livförsäkring ge ekonomisk trygghet till dina nära och kära. Pengarna som betalas ut kan till exempel göra det möjligt för familjen att lösa bolån och bo kvar i bostaden. Försäkringen kan också ge ett andrum om familjens inkomster skulle minska.
  • Ekonomisk trygghet vid dödsfall
  • Familjen kan bo kvar i bostaden

En livförsäkring skapar extra ekonomisk trygghet för din familj om du avlider. Ersättningen från en livförsäkring kan hjälpa din familj att bo kvar i er bostad om hushållet mister en inkomst.

Livförsäkringen innebär att en förutbestämd engångssumma betalas ut till en eller flera förmånstagare vid dödsfall. Du väljer själv hur högt försäkringsbelopp du behöver utifrån din och familjens ekonomiska situation. Du kan också fritt välja vem eller vilka som ska vara försäkringens förmånstagare.

Läs mer om vad som gäller vid teckning av en livförsäkring i villkoren.

Vanliga frågor och svar

Det beror på vilken typ av försäkring du har. Om du tecknar en individuell livförsäkring hos oss kan du fritt välja försäkringsbelopp utifrån ditt behov. Om du omfattas av en försäkring via en grupp eller din arbetsgivare kan försäkringsbeloppen vara fasta.

Den som får pengarna när du avlider kallas förmånstagare. Vem eller vilka som är förmånstagare varierar beroende på vilken typ av livförsäkring du har. Ofta är det i första hand din partner och i andra hand dina barn som får ersättningen. I vissa livförsäkringar kan du välja helt fritt vem som ska få pengarna genom att fylla i och skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till oss. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för din livförsäkring. Kontakta oss vid frågor!

Ersättningen från en tjänstegrupplivförsäkring minskar med ålder. Om du har någon av våra andra livförsäkringar minskar inte ersättningen när du blir äldre.

Det beror på vilken typ av försäkring du ska teckna:

  • Om du tecknar en individuell livförsäkring hos oss behöver du fylla i en hälsodeklaration, och i vissa fall lämna ett läkarutlåtande. Hälsouppgifterna är då till för att vi ska kunna erbjuda dig rätt försäkring till rätt förutsättningar. När vi beräknar kostnaden för försäkringen tar vi hänsyn till sannolikheten att du kommer att drabbas av skadefall. Uppgifterna i hälsodeklarationen ska lämnas personligen av dig som ska försäkras. Ta god tid på dig när du fyller i hälsodeklarationen och tänk på att besvara alla frågor och följdfrågor noggrant.
  • Om du omfattas av en försäkring via en grupp eller din arbetsgivare krävs i regel inte en hälsodeklaration.
Ritad
Villkor och priser
Här hittar du förköpsinformation, villkor och priser för de sparande - och trygghetsförsäkringar som Movestic erbjuder.
Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss, vi svarar så fort vi kan.
Skadeanmälan
Anmäl din skada
Här hittar du information om hur du ska göra om du råkar ut för en skada.