Spara klimatsmart

Vad innebär klimatsmart sparande?

Det finns inget enkelt svar på vad som är det mest klimatsmarta sparandet, men det finns flera olika sätt du kan påverka samhället genom ditt sparande.

Enklare att välja hållbart

Inom allt fler branscher blir det viktigare att standardisera och införa regler för vad som klassas som hållbart och miljövänligt. Så även inom fondbranschen, där flera nya EU-regler nu införs. Alla fondbolag inom EU måste ge bättre och mer standardiserad information om fonden. Fondbolagen ska redovisa fondernas hållbarhetsrisker och hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i fonderna. Genom det här arbetet ska det bli enklare för dig som sparare att jämföra och välja fonder.

 

Så kan du tänka när du väljer fonder!

 • Undvika att investera i fonder med innehav i till exempel fossila bränslen
 • Välja fonder med innehav som försöker ställa om till en mer hållbar verksamhet
 • Välja fonder med innehav som försöker hitta lösningar på de globala klimatutmaningarna.

 

Gå till fondlistan

Klimatsmart sparande

Hur vet jag vilka fonder som är hållbara?

Många fonder väljer idag att till exempel exkludera fossila bränslen och andra sektorer som fondbolagen inte anser vara hållbara. I vår fondlista kan du enkelt se om fonden väljer bort investeringar i fossila bränslen, kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen, alkohol, tobak och/eller pornografi. Förutom att kika efter vad fonden exkluderar kan du också kolla vilken eller vilka hållbarhetsmärkningar fonden har. I vår fondlista ser du bland annat Morningstars hållbarhetsbetyg,  Svanen, Låg CO2-risk och EU Klassificeringen Artikel 8 och Artikel 9.

 

 • Morningstars hållbarhetsbetyg (jordglober)
  Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i hanterar risker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG) relativt andra fonder inom samma kategori.

 

 • Svanen
  Svanenmärket innebär att fondbolagen använder kapitalet och ägandet för att påverka de bolag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som ses som särskilt problematiska. 

 

 • Låg CO2-risk (lövet)
  Låg CO2-risk (koldioxidrisk) innebär att ett företag är väl anpassat för en övergång till en ekonomi med lägre koldioxiutsläpp. För att en fond ska klassas som låg CO2-risk och få ”lövet” ska det sammanlagda riskvärdet de senaste 12 månaderna för bolagen som ingår i fonden i genomsnitt ha varit under 10 och att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen vara mindre än 7 procent av fonden.

 

 • EU Klassificering, Artikel 8 och Artikel 9
  Artikel 8 - Främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden kan ta hänsyn till bland annat miljö, klimat, mänskliga rättigheter och likabehandling. Artikel 9 - Hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i investeringar som bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelse till ett eller flera socialmässiga eller miljömässiga mål.

Läs mer om hållbarhetsmärkningarna

 

Påverka genom hållbart sparande
Du som sparare kan vara med och påverka framtidens hållbara ekonomi. Läs gästkrönikan av Mikael Tarnawski-Berlin, förvaltare av fonden Carnegie Listed Infrastructure.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.

Långsiktigt fondsparande

Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar.

Det är enkelt att komma igång - ansök digitalt på några minuter.

 

Börja spara i kapitalförsäkring

 • 0 kronor i avgift när du tecknar digitalt
 • Ingen vinstskatt
 • Enkelt när du deklarerar
 • Du styr utbetalningstakten
 • Skattefria utbetalningar
 • Skyddat kapital om något skulle hända dig
Kapitalförsäkring hos Movestic
Hållbarhet och fondutvärdering
Hållbarhet är en integrerad del av Movestics investeringsanalys. Läs mer om urvalsprocessen för vilka fonder vi erbjuder i vårt fondutbud.
Hållbara fonder
Varje år gör vi en hållbarhetsutvärdering av det fondutbud vi erbjuder med syfte att förenkla för sparare att göra medvetna val för sitt sparande.
Vårt hållbarhetsarbete
Vårt ansvar som försäkringsföretag är att bidra till en mer hållbar utveckling, både utifrån ett kollektivt och ett individuellt perspektiv.
Movestic Avancera
Movestic Avancera gör det möjligt för sparare med försäkring hos Movestic Liv & Pension att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

 

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.