Allmän pension

Alla som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du har betalat skatt för.
Om allmän pension
Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Alla som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension, den grundas på alla inkomster du har betalat skatt för.

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den består av inkomstpension och premiepension eller i vissa fall garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension.

Den allmänna grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Den allmänna pensionen har också delar som inte är inkomstgrundade, till exempel garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Så fungerar allmän pension

Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent går till premiepensionen (PPM). Premiepensionen får du själv välja hur den ska sparas, du loggar in på dina sidor hos Pensionsmyndigheten och väljer vilka fonder du vill spara i.

Har du haft låg eller ingen inkomst kan du också få garantipension. För dig som är född mellan 1938 och 1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. 

För att öka möjligheterna till en bra pension rekommenderar vi att komplettera den allmänna pensionen från staten med en tjänstepension och ett eget sparande.

Höjda åldersgränser för pensionsuttag från och med 2023

År 2023 höjs åldersgränsen för när du kan börja ta ut din allmänna pension till 63 år. Din lagliga rätt att fortsätta jobba höjs också till 69 års ålder.

Planen är att höja åldersgränserna med ytterligare ett år från 2026. Bakgrunden är bland annat att åldersgränserna ska matcha att vi lever längre, och att pensionen ska räcka till.

De flesta vill sluta jobba tidigare

Men när vi frågade svenskarna vad de faktiskt känner för, så är faktum att de allra flesta vill sluta jobba eller trappa ner långt tidigare än vid riktåldern för pension. Över hälften (54 procent) av alla svenskar vill pensionera sig vid 65 års ålder eller tidigare, och bara 10 procent vill gå i pension vid riktåldern, 67 år. Det visar vår senaste sifo-undersökning.

Tidslinje

Karriär och pension

Den skarpa linjen mellan arbetslivet och pensionen håller på att suddas ut.

Läs mer om Movestics undersökning om hur svenskarna vill pensionera sig.

Det nya pensionärslivet

orange kuvert
Guide till orange kuvertet
Varje år får alla svenskar som börjat tjäna in till den allmänna pensionen ett orange kuvert med ett årsbesked från Pensionsmyndigheten.
Pension från jobbet
Pension från jobbet
Tjänstepension är den pension din arbetsgivare betalar in åt dig och är ofta en viss procent av din lön. Det finns olika sätt att få pension från jobbet. Du har stor möjlighet att påverka sparandet.
Pension från eget sparande
Eget sparande
För de flesta kommer allmän pension och tjänstepension att ge mellan 55 och 60 procent av slutlönen. Med ett eget sparande ökar du möjligheterna till en bra pension.
Pensionsskola
Pensionsskola
I Movestics Pensionsskola guidar vi dig genom vanliga frågor om pension.

Spara till dig själv eller någon annan

Kapitalförsäkring är en flexibel sparform där du kan spara till något speciellt eller till pensionen, till dig själv eller till någon annan, som ett barn eller barnbarn.

Du väljer vilken takt du vill spara i, vilken risknivå du vill lägga dig på, vilka fonder pengarna ska placeras i och när pengarna ska betalas ut. 

 

Läs mer om kapitalförsäkring

  • Ingen vinstskatt
  • Enkelt när du deklarerar
  • Du styr utbetalningstakten
  • Skattefria utbetalningar
  • Skyddat kapital om något skulle hända dig
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.