Allmän pension

Allmän pension

Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Alla som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension, den grundas på alla inkomster du har betalat skatt för.
Om allmän pension
Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den består av inkomstpension och premiepension eller i vissa fall garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension.

Den allmänna grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Den allmänna pensionen har också delar som inte är inkomstgrundade, till exempel garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Så fungerar det

Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent går till premiepensionen (PPM). Premiepensionen får du själv välja hur den ska sparas, du loggar in på dina sidor hos Pensionsmyndigheten och väljer vilka fonder du vill spara i.

Har du haft låg eller ingen inkomst kan du också få garantipension. För dig som är född mellan 1938 och 1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. 

För att öka möjligheterna till en bra pension rekommenderar vi att komplettera den allmänna pensionen från staten med en tjänstepension och ett eget sparande.

Pensionsmyndigheten

Allmän pension
Pension från jobbet
Pension från jobbet
Tjänstepension är den pension din arbetsgivare betalar in åt dig och är ofta en viss procent av din lön. Det finns olika sätt att få pension från jobbet. Du har stor möjlighet att påverka sparandet.
Pension från eget sparande
Eget sparande
För de flesta kommer allmän pension och tjänstepension att ge mellan 55 och 60 procent av slutlönen. Med ett eget sparande ökar du möjligheterna till en bra pension.
Pensionsskola
Pensionsskola
I Movestics Pensionsskola guidar vi dig genom vanliga frågor om pension.