Behöver du hjälp?
Här hittar du vanliga frågor och svar som vi hoppas ska hjälpa dig.

Vanliga frågor och svar

Vad roligt att du vill bli kund hos oss! Du kan bli kund hos Movestic genom att flytta tjänstepension till oss eller starta ett privat pensionssparande. Du har också möjlighet att själv teckna livförsäkring.

Behöver du hjälp eller har frågor, maila eller ring vår kundservice på kund@movestic.se och 08-120 39 320.

Vi hjälper dig gärna med ditt ärende, maila vår kundservice kund@movestic.se eller ring 08-120 39 320!

För att byta fonder loggar du in på Mina Sidor

Logga in här

På Movestic strävar vi alltid efter att hjälpa dig på bästa sätt. Om du inte är nöjd med din upplevelse hos oss vill vi gärna att du först hör av dig till oss så att vi kan göra vårt bästa för att hjälpa dig. Om du är missnöjd med Movestics bemötande, service eller hantering av frågor som rör din försäkring, bör du i första hand kontakta den ansvarige handläggaren eller dennes chef. 

 

Läs mer

Du hittar all info om skadeanmälan här. 

Om du har problem med att logga in på Mina Sidor med Mobilt BankID förselår vi att du testar följande:

 • Prova att starta om appen och gör ett nytt försök
 • Om det fortfarande inte fungerar kan du testa ditt BankID här. 
 • Kontrollera att appen är startad och att du har internetanslutning. Om du saknar BankID kan du hämta det hos din Bank. Försök sedan igen.

 

Läs mer om BankID här

Du hittar alla fonder som finns tillgängliga hos Movestic i vår fondlista. För dig som tillhör ITP och SAF-LO finns ett specifikt utbud. För utbudet i ITP, Klicka här.  För SAF-LO, klicka här

Du kan välja fonderna som finns angivna på denna sida.

När du väljer Movestic för in ITP hamnar du automatiskt i en entrélösning om du inte aktivt väljer fonder själv. Läs mer här.

Movestic är ett svenskt försäkringsbolag som har sitt tillstånd utfärdat i Sverige, vilket inte förändras av Brexit. Finansinspektionen i Sverige reglerar verksamheten Movestic bedriver.

Flytt av pension

Alla pensionssparanden är inte möjliga att flytta. I Sverige är det numera fri flytträtt på alla tjänstepensioner som startats efter den 1 juli 2007. Det är även fri flytträtt på fond- och depåförsäkringar som startats innan 1 juli 2007.

 

När du flyttar kapitalet i din försäkring tar pensionsbolagen ibland ut en avgift. Movestic ersätter dig för hela den fasta avgiften om du väljer att flytta ditt sparande till oss.

 

Genom att fylla i en fullmakt kan vi hjälpa dig att undersöka om du har flyttbart kapital.

 

vilken typ av pensionssparande du vill flytta ser processen olika ut. Gäller flytten kollektivavtalad tjänstepension loggar du in på aktuell valcentral. För till exempel ITP är det collectum.se och sedan väljer du vilket bolag du vill flytta pensionen till. Gäller det SAF-LO går du in på fora.se

För tjänstepension utan kollektivavtal och privata pensionssparande behöver du i regel kontakta bolaget du vill flytta din pension till. Har du en förmedlare kan du i första hand kontakta hen. Hos Movestic brukar processen gå till så här:

 • Fyll i denna fullmakt. Nu hämtas det in uppgifter om ditt samlade pensionskapital och vad som är möjligt att flytta.
 • Vi kontaktar dig och hjälper dig att flytta ditt sparande.
 • När sparandet är flyttat tar du del av pensionsboosten och möjligheten att få ditt pensionskapital att växa.

När du flyttar kapitalet i din försäkring tar pensionsbolagen ibland ut en avgift. Movestic ersätter dig för hela den fasta avgiften om du väljer att flytta ditt sparande till oss.

Hos Movestic placeras ditt pensionskapital i fonder. Du väljer själv fonder från vårt utbud.

Har du tjänstepension utan kollektivavtal eller privat pensionssparande väljer du fonder från hela vårt utbud som består av över 150 fonder. Gör du inte något fondval placeras ditt kapital i en standardlösning.

Läs mer om fondutbudet

Har du tjänstepension ITP? Då kan du välja fonder från Movestics ITP-utbud som består av elva utvalda och rabatterade fonder. Gör du inte något val placeras ditt kapital i vår entrélösning.

Läs mer om tjänstepension (ITP)

Har du tjänstepension SAF-LO kan du välja fonder från vårt SAF-LO-utbud som består av 14 utvalda rabatterade fonder. Gör du inte något val placeras ditt kapital i vår entrélösning.

Läs mer om SAF-LO tjänstepension

Gå i pension

Du väljer själv över hur lång tid dina pensionspengar ska betalas ut. Utbetalningen måste dock pågå i minst fem år. Det kan vara lockande att ta ut pengarna under kort tid. Tänk på att dina pengar förhoppningsvis ska räcka under många år och att ditt pensionskapital har möjlighet att fortsätta växa även under utbetalningstiden. Vilket kan innebära att du kan få mer att leva på. Läs mer om att ta ut pension.

Har du efterlevande- och/eller återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring kan du fundera över om du behöver dem eller inte. Har du inte barn, make, maka eller sambo som är beroende av din pension om du avlider kan du välja bort skyddet. Då får du istället ta del av så en kallad arvsvinst eller riskkompensation som gör att din egen pension blir högre.

Blankett för att ändra eller lägga till återbetalningsskydd

Blankett för att ändra förmånstagare (vem som får din pension om du avlider)

Behöver du mer information eller hjälp om hur du ska gå tillväga är du alltid välkommen att kontakta oss.

En annan del att fundera på när du planerar dina pensionsutbetalningar är skatten. All typ av pension beskattas enligt inkomstskattelagen. Högre pensionsuttag per månad under kort tid ger högre skatt. Läs mer om hur skatten påverkar din pension.

Om du bor utomlands får du din pension utbetald som vanligt men andra skatteregler gäller. Bor du där skatten är lägre än 30 procent som normalt är lägstanivå i Sverige behöver du skicka ett beslut från Skatteverket till ditt pensionsbolag inför din utbetalning. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Du behöver också skicka in ett intyg för Skatterättslig Hemvist.

Vill du ta ut ditt sparade pensionskapital innan tänkt utbetalningsdatum kan du göra det tidigast när du är 55 år. Tänk på att ta ut pensionskapital i förtid kan påverka din pension negativt, läs mer.

Kontakta oss för mer information och hjälp.

Din pensionsbetalning kommer den 25 varje månad. Om den 25 är en helgdag görs utbetalningen vardagen innan.

Ja! Men under de fem första utbetalningsåren kan du inte sänka ditt månadsbeloppet eller pausa dina utbetalningarna. Däremot kan du höja utbetalningstakten, så länge den sträcker sig över fem år. Begränsningen beror på hur inkomstskattelagen ser ut.

Efter fem år har du möjlighet att både sänka och höja ditt månadsbelopp, så länge du har pensionspengar kvar. Tänk på att du har större ändringsmöjligheter om du planerar efter en lång utbetalningstid eller ett lågt månadsbelopp.

Du kan enkelt göra dina ändringar i uttagsplaneraren!

Logga in

Om pension och sparande

Pension som uppskjuten lön. När du jobbar och betalar skatt avsätts det pengar till den pension du får ut som pensionär. Pensionen består av tre delar: det du får av staten (allmän pension), det dina arbetsgivare sätter av till (tjänstepension) och det du sparar till själv. Hur mycket du får ut i pension beror på hur mycket som satts in under de år du arbetat. Läs mer här.

Hur mycket du ska spara själv beror på till exempel vilken tjänstepension du har och hur mycket du kommer att få från den, men också vad du vill göra som pensionär och hur mycket frihet du vill ha att själv bestämma hur och när du ska gå i pension. Det finns flera sätt att öka på sparande till pensionen, både genom privat sparande och tjänstepension via till exempel löneväxling. Läs mer här.

Om du flyttar utomlands kan du ta med dig din svenska pension. Både allmän pension och tjänstepension betalas ut oavsett vart du flyttar. 

Läs mer

Det finns flera olika alternativ när du ska spara, till exempel sparkonto, fonder, kapitalförsäkring och ISK. Läs mer i vår sparskola

En fond är en portfölj med olika värdepapper, som aktier och obligationer. Genom att spara i en fond istället för att till exempel köpa aktier en eller obligationer sprider du din risk. Läs mer i vår fondskola

En tjänstepension är ett pensionssparande som din arbetsgivare betalar in och sparar åt dig. Du kan ha tjänstepension via ett kollektivavtal, till exempel ITP om du är tjänsteman eller via en individuell lösning som din arbetsgivare skaffat åt dig.

 

Läs mer här

När du kan ta ut din allmänna pension regleras av Pensionsmyndigheten. Du hittar aktuell ålder här. Tjänstepension och privat sparande i pensionsförsäkring kan du i de flesta fall börja ta ut kapital från när du är 55 år. 

 

Läs mer här

Med ett återbetalningsskydd betalas 101 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande, om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Har du en kapitalförsäkring bestämmer du själv vem som i så fall ska få dina pengar. Din tjänstepension kan bara betalas ut till en make, maka, sambo, registrerad partner eller två barn. 

När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras. När du sparar i traditionell försäkring väljer pensionsbolaget åt dig och du kan inte påverka placeringen.

Traditionell försäkring förknippas oftast med lägre risk än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring. Med lägre risk faller inte värdet på kapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger.

Läs mer om skillnaderna

Efterlevandeskydd innebär att om du dör innan din make/sambo kommer han eller hon att få din en del av din pension utbetald till sig under resten av sitt liv.

Om du genom livet haft låg eller ingen inkomst alls kommer du att få låg pension och kan få ett tillägg i form av garantipension. Läs mer om garantipension hos Pensionsmyndigheten.

Arbetsgivare

Ja det går bra att ange ett annat konto än ert skattekonto.

 

Normalt betalas preliminärskatten till Skatteverket två bankdagar före den första i efterföljande månad.

 

Ja, arbetsgivare som inte har begärt att Movestic ska skicka information till Skatteverket genom elektronisk filöverföring kan själva redovisa uppgifterna till Skatteverket.  Arbetsgivare som har begärt elektronisk filöverföring behöver enbart signera redovisningsfilen från Movestic.

Nej den kommer att skickas direkt efter att en redovisningsmånad är avslutad, vilket blir den första i efterföljande månad.

Det skapas en redovisningsfil per företag där alla individer som fått utbetalningar specificeras.

Nej det är inte tillåtet att låta preliminärskatten gå genom försäkringsgivarens arbetsgivardeklaration. Det måste redovisas på det företag där individen är anställd.

 • Försäljning av finansiella instrument inför utbetalning – omkring den 12 -13:e
 • Utbetalning till anställd–den 25:e om det är en bankdag
 • Inbetalning av preliminärskatt till skattekonto – 2 bankdagar innan den 1:a
 • Redovisningsfil lämnas till Skatteverket – den 1:a i månaden efter utbetalning
 • Arbetsgivardeklaration signeras av arbetsgivaren senast – den 12:e alla månader utom januari, maj och augusti. Första signering 12 februari 2019

Tjänstepension och andra pensionsförsäkringar är undantagna från rapportering. Direktpensioner med utbetalningstjänst där försäkringsgivaren betalar ut direkt till den anställde istället för företaget omfattas däremot av de nya reglerna.

Nej. Redovisningsfilen som lämnas är per försäkringsgivare och per företag (juridisk enhet).

Arbetsgivaren kan på begäran få en årssammaställning från Movestic och individen får årsbesked.

Om utbetalning har skett under perioden kommer meddelande om det alltid skickas till arbetsgivaren. Om en utbetalning av någon anledning blivit försenad kommer den att redovisas under nästkommande period enligt kontantprincipen.

Nej, vår systemleverantör har ett avtal om att kunna leverera filer till Skatteverkets öppna yta. Det ger inte Movestic samma behörighet som ett registreringsombud som även kan läsa och ändra arbetsgivardeklarationsuppgifter.  Movestic har däremot egna avtal om filöverföring med de arbetsgivare som önskar det.

Om avdrag för särskild löneskatt görs från försäkringen och betalas till konto som valts av arbetsgivaren så kommer beloppet att redovisas separat.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta vår kundservice.

Lär dig mer

Fondskola
Movestics Fondskola
I Movestics Fondskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor om fonder.
spara pension
Hur mycket behöver jag spara till pensionen?
Många av oss drömmer om friheten att göra det man vill som pensionär samtidigt som man brottas med oron att "ha tillräckligt" mycket pengar. Vi listar vad du kan tänka på när du sparar till pensionen.
Sparskola
Movestics sparskola
I Movestics Sparskola guidar vi dig genom varför det är bra med ett eget sparande.