Så fungerar svenska pensionssystemet

Det svenska pensionssystemet består av flera olika delar, allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande. Här guidar vi dig genom hur det fungerar!

Allmän pension

Den allmänna pensionen sköts av Pensionsmyndigheten och består av två delar, inkomstpension och premiepension. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. 

Pengarna som sätts av till din allmänna pension grundas på alla inkomster du betalar skatt för, som lön, arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Varje år avsätter staten 18,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbelopp till din allmänna pension.

  • Av de 18,5 procenten går 16 procent till inkomstpension, vilket är ett kapital som växer i takt med inkomstutvecklingen i Sverige.
  • De resterande 2,5 procenten går till premiepensionen, som är placerad i fonder. 

Så påverkar du din allmänna pension

Du kan påverka din allmänna pension genom att själv välja fonder för premiepensionsdelen. Det gör du genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och sedan väljer du vilka fonder du vill ha. Gör du inget val placeras dina pengar automatiskt i det statliga alternativet AP7 Såfa. Det är en åldersbaserad fond som justerar sparandets risknivån utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension.

Tjänstepension

Ungefär 90 procent av alla som arbetar i Sverige har tjänstepension. Tjänstepensionen kan ses som din ”framtida lön” och betalas av arbetsgivaren. Förutom pengar till framtiden ger tjänstepensionen dessutom skydd i form av sjukförsäkring och efterlevnadsskydd. Hur din tjänstepension ser ut och hur mycket pengar som sparas till dig är olika beroende på var du är anställd. Jobbar du statligt, kommunalt eller inom region så finns det alltid tjänstepensionsavtal som reglerar hur mycket pengar som avsätts till din pension och vilket skydd du har, medan hos privata arbetsgivare kan det variera. En tumregel är att ju högre lön du har eller ju längre tid du har kvar till pension, desto större del av din slutgiltiga pension kommer att komma ifrån tjänstepensionen. 

Påverka din tjänstepension

Du har själv en stor möjlighet i att påverka din framtida pension genom att placera din tjänstepension. Det gör du via ditt tjänstepensionsbolag.
Tips! Har du din tjänstepension placerad hos Movestic kan vår fondvalsrobot hjälpa dig att välja fonder som passar dig.

Privat sparande

För att dryga ut din framtida pension kan du även ha ett privat pensionssparande. Ett privat sparande öppnar du via din bank eller försäkringsbolag och du kan till exempel spara i en kapitalförsäkring, på ett fondkonto eller i en ISK (Investeringssparkonto).

En populär sparform är ett månadssparande i fonder. Genom att månadsspara behöver du inte tänka på att ”pricka rätt” på börsen och köpa billigt och sälja dyrt. Ett månadssparande passar bra när du ska spara på lång sikt. Då sprids dina köp under en lång period och du köper fondandelar både när börsen står högt och lågt.

Tips! Lär dig mer om fonder i vår fondskola!

Trappa.png

Det svenska pensionssystemet består av allmän pension (inkomstpension och premiepension), tjänstepension och eget pensionssparande.

Läs också

orangea kuvertet
Få koll på det orangea kuvertet
Vi guidar dig genom vad orangea kuvertet visar och hur du läser innehållet.
årsbesked
Därför ska du bry dig om ditt årsbesked!
Ett årsbesked är en sammanställning över ditt ekonomiska engagemang hos ett bolag. Vi listar tre anledningar varför du ska läsa ditt besked.
spara pension
Hur mycket behöver jag spara till pensionen?
Många av oss drömmer om friheten att göra det man vill som pensionär samtidigt som man brottas med oron att "ha tillräckligt" mycket pengar. Vi listar vad du kan tänka på när du sparar till pensionen.
Flexibelt fondsparande: Kapitalförsäkring
Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar. Det är enkelt att komma igång. Ansök digitalt på några minuter.