Risken med att inte ta risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

 

Att ta risk i sitt pensionssparande

Många tycker att det är viktigt att risken för att förlora sitt sparkapital är så låg som möjligt. Är du en av dem? Och vad innebär det för ditt långsiktiga pensionssparande?

Många väljer att i sitt sparande fokusera på att sparkapitalet inte ska sjunka i värde. Ett vanligt sparande placeras därför ofta på ett sparkonto med låg eller ingen ränta och pensionssparandet i räntefonder eller blandfonder med låg risk. Ett tryggt sätt att spara, men utan eller med liten möjlighet att ta del av den värdeutveckling som aktiemarknaden kan ge. Att inte ta risk i sitt sparande riskerar därför att komma med en ”kostnad”. Kostnaden är utebliven avkastning och mindre sparade pengar när det är dags att ta ut dom eller mindre pension att leva på som pensionär. Ju längre tid du har kvar till pension, desto större blir kostnaden. 

​Historien visar att det går att få bättre avkastning, men priset man får betala är osäkerheten. Den som tar lite mer risk och håller ut i marknadernas upp- och nedgångar har historiskt sett blivit belönad med bättre avkastning och mer pengar i slutändan.

Ta kontroll över din pension

I takt med att vi blir äldre förväntas den allmänna pensionen som andel slutlönen bli lägre och det blir därför allt viktigare med tjänstepension och privat pensionssparande. Ta reda på hur stort ditt totala pensionssparande är genom att logga in på min Pension eller genom att läsa dina årsbesked. Med hjälp av Movestics sparplanerare kan du laborera med olika belopp och avkastningssiffror för att få en bild av hur ditt sparande kan växa.

När du har en bild av nuläget är det dags att bygga din pensionsbuffert. Börja pensionsspara hos Movestic och ge dig själv större möjligheter i framtiden.

Börja spara

 

 

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Hållbarhet i fonder
Vi hållbarhetsutvärderar fonderna på vår plattform löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Fondskola
Movestics Fondskola
I Movestics Fondskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor om fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.