Olycksfallsförsäkring skapar trygghet

En olycka händer lätt och kan förändra mycket i tillvaron. Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader som skadans läkning medför, till exempel för läkarvård eller tandvård, medicin, sjukhusvård och sjukresor. Det skapar trygghet om det oförutsägbara händer.
  • Trygghet när olyckan är framme
  • Ersättning för faktiska kostnader och bestående men
  • Krisförsäkring ingår

 

Med olycksfall menar vi en kroppsskada som uppstår på grund av en plötslig och ofrivillig händelse. Att råka ut för det, kan medföra allt ifrån stora kostnader och långvarig rehabilitering till kroniska besvär. Med en olycksfallsförsäkring från Movestic får du ekonomisk hjälp över en längre tid. Försäkringen kan ersätta kostnaderna som skadans läkning medför, till exempel läkarvård eller tandvård, medicin, sjukhusvård och sjukresor. Kläder och glasögon som gått sönder i samband med olycksfallet kan också ersättas, liksom hjälpmedel som kan behövas under rehabiliteringstiden.

Om skadan är så pass allvarlig att du behöver vara sjukskriven i mer än en månad kan du få ersättning för sveda och värk. Skulle du drabbas psykiskt på grund av en svår olycksfallsskada, vissa våldsbrott eller nära familjemedlems dödsfall kan försäkringen betala för kristerapisamtal.

 

Stöd även om du inte blir fullt återställd

Om du trots behandling inte blir helt återställd, kan du få ersättning för de bestående men som skadan medfört. Om du fått en nedsättning av kroppsfunktionen kan du få ersättning för medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditetsersättning betalas ut om skadan medför varaktig arbetsoförmåga. Vanprydande ärr kan också ersättas.

Ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, samt ärr, bedöms var för sig och utbetalas som engångssummor.  

Vid dödsfall på grund av olycksfall utbetalas en engångssumma som begravningshjälp.

 

Vad krävs för att teckna en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring kan du teckna fram till 65-årsåldern, i vissa fall även senare. Det kan finns undantag för vissa riskfyllda aktiviteter som till exempel fridykning, bergsklättring och fallskärmshoppning. Du behöver uppfylla vissa hälsokrav.

För en fullständig beskrivning av undantag och vad som gäller för ålder och hälsokrav, läs villkoren. Du tecknar försäkringen via din försäkringsrådgivare.

Skadeanmälan
Anmäl din skada
Här hittar du information om hur du ska göra om du råkar ut för en skada.
Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss. Vi svarar så fort vi kan.
livförsäkring

Livförsäkring ger trygghet till dina nära

Med en livförsäkring skapar du ekonomisk trygghet för dina nära om det otänkbara skulle hända dig. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp och ger ett ekonomiskt andrum för hushållets förändrade ekonomi.
  • Välj belopp själv! Inga fasta försäkringsnivåer
  • Du bestämmer vem som får pengarna
  • Skattefritt engångsbelopp betalas ut vid dödsfall

Läs mer och teckna