Aktuella basbelopp
Varje år fastställer regeringen tre olika basbelopp för det kommande året, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. De används för att till exempel räkna ut pensionsgrundande inkomst, sjukpenning och föräldrapenning.

Aktuella basbelopp för 2021

Prisbasbelopp 47 300 kronor
Inkomstbasbelopp 66 800 kronor

Förhöjt prisbasbelopp

48 300 kronor

 

Klicka på "läs mer" för att se vår lathund för prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

 

Lathund Prisbasbelopp

 
7,5 prisbasbelopp 354 750 kronor
10 prisbasbelopp 473 000 kronor
20 prisbasbelopp 946 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 419 000 kronor

 

Lathund för Inkomstbasbelopp

 
7,5 inkomstbasbelopp 501 000 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 539 076 kronor
10 inkomstbasbelopp 668 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 336 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 2 004 000 kronor

Om basbeloppen

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953.