Aktuella basbelopp
Varje år fastställer regeringen tre olika basbelopp för det kommande året, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. De används för att till exempel räkna ut pensionsgrundande inkomst, sjukpenning och föräldrapenning.

Aktuella basbelopp för 2022

Prisbasbelopp 48 300 kronor
Inkomstbasbelopp 71 000 kronor

Förhöjt prisbasbelopp

49 300 kronor

 

Lathund Prisbasbelopp

  Motsvarar månadslön 
7,5 prisbasbelopp 362 250 kronor 30 188 kronor / mån
10 prisbasbelopp 483 000 kronor 40 250 kronor / mån
20 prisbasbelopp 966 000 kronor 80 500 kronor / mån
30 prisbasbelopp 1 449 000 kronor 120 750 kronor / mån

 

Lathund för Inkomstbasbelopp

  Motsvarar månadslön
7,5 inkomstbasbelopp 532 500 kronor 44 375 kronor / mån
8,07 inkomstbasbelopp 572 970 kronor 47 748 kronor / mån
10 inkomstbasbelopp  710 000 kronor 59 167 kronor / mån
20 inkomstbasbelopp 1 420 000 kronor 118 333 kronor / mån
30 inkomstbasbelopp 2 130 000 kronor 177 500 kronor / mån
Vad är ett basbelopp?

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.