Aktuella basbelopp
Varje år fastställer regeringen tre olika basbelopp för det kommande året, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. De används för att till exempel räkna ut pensionsgrundande inkomst, sjukpenning och föräldrapenning.

Aktuella basbelopp för 2021

Prisbasbelopp 47 600 kronor
Inkomstbasbelopp 68 200 kronor

Förhöjt prisbasbelopp

48 600 kronor

 

Klicka på "läs mer" för att se vår lathund för prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

 

Lathund Prisbasbelopp

 
7,5 prisbasbelopp 357 000 kr kronor
10 prisbasbelopp 476 000 kronor
20 prisbasbelopp 952 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 428 000 kronor

 

Lathund för Inkomstbasbelopp

 
7,5 inkomstbasbelopp 511 500 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 550 374 kronor
10 inkomstbasbelopp  682 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 364 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 2 046 000 kronor

Om basbeloppen

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953.

kontakta oss
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.