Aktuella prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen tre olika basbelopp för det kommande året, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. De används för att till exempel räkna ut pensionsgrundande inkomst, sjukpenning och föräldrapenning.

Aktuella basbelopp, prisbasbelopp och lathundar för år 2024

 

Prisbasbelopp 57 300 kronor
Inkomstbasbelopp 76 200 kronor

Förhöjt prisbasbelopp

58 500 kronor

 

Lathund Prisbasbelopp

  Motsvarar månadslön 
7,5 prisbasbelopp 429 750 kronor 35 812 kronor / mån
10 prisbasbelopp 573 000 kronor 47 750 kronor / mån
20 prisbasbelopp 1 146 000 kronor 95 500 kronor / mån
30 prisbasbelopp 1 719 000 kronor 143 250 kronor / mån

 

Lathund för Inkomstbasbelopp 

  Motsvarar månadslön
7,5 inkomstbasbelopp 571 500 kronor 47 625 kronor / mån
8,07 inkomstbasbelopp 614 934 kronor 51 245 kronor / mån
10 inkomstbasbelopp 762 000 kronor 63 500 kronor / mån
20 inkomstbasbelopp 1 524 000 kronor 127 000 kronor / mån
30 inkomstbasbelopp 2 286 000 kronor 190 500 kronor / mån
Vad är ett basbelopp?

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.