Aktuella prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen tre olika basbelopp för det kommande året, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. De används för att till exempel räkna ut pensionsgrundande inkomst, sjukpenning och föräldrapenning.

Aktuella prisbasbelopp och lathundar för år 2023

 

Prisbasbelopp 52 500 kronor
Inkomstbasbelopp 74 300 kronor

Förhöjt prisbasbelopp

53 500 kronor

 

Lathund Prisbasbelopp

  Motsvarar månadslön 
7,5 prisbasbelopp 393 750 kronor 32 813 kronor / mån
10 prisbasbelopp 525 000 kronor 43 750 kronor / mån
20 prisbasbelopp 1050 000 kronor 87 500 kronor / mån
30 prisbasbelopp 1 575 000 kronor 131 250 kronor / mån

 

Lathund för Inkomstbasbelopp 

  Motsvarar månadslön
7,5 inkomstbasbelopp 557 250 kronor 46 438 kronor / mån
8,07 inkomstbasbelopp 599 601 kronor 49 967 kronor / mån
10 inkomstbasbelopp  743 000 kronor 61 917 kronor / mån
20 inkomstbasbelopp 1 486 000 kronor 123 833 kronor / mån
30 inkomstbasbelopp 2 229 000 kronor 185 750 kronor / mån
Vad är ett basbelopp?

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift för personer födda efter 1953. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.