Ekonomisk trygghet om du blir sjuk

Om du blir långvarigt sjukskriven och får en lägre inkomst än normalt kan en sjukförsäkring ge dig extra ersättning varje månad. Det ger dig trygghet och möjlighet att fokusera på rehabilitering istället för att oroa dig för en ansträngd ekonomi.
  • Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukskrivning
  • Ersättning redan vid 25 procents sjukskrivning

Långvarig sjukskrivning innebär lägre inkomst och kan bli påfrestande för ekonomin. Vid längre sjukskrivningsperioder får du sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Som anställd kan du ha en sjukförsäkring från jobbet, antingen via kollektivavtal eller på annat sätt.

Om du har behov av ytterligare ekonomiskt skydd kan du också ha en privat sjukförsäkring, individuellt eller genom en gruppförsäkring. I regel kan man försäkra upp till 90 procent av sin inkomst som privatperson. Du får ersättning efter en viss karenstid och från 25 procents sjukskrivningsgrad.

Vad som gäller för just din sjukförsäkring framgår av försäkringsvillkoret.

Sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring?

Sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring är två försäkringar för dig som vill ha ett bättre skydd om du blir sjuk. De två försäkringarna skiljer sig åt.

En sjukförsäkring är en inkomstförsäkring. Den ger ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter dig för förlorad arbetsinkomst.

En sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till vård och är ett komplement till den offentliga sjukvården. Du får direkt träffa en specialistläkare, så att du snabbt ska kunna komma tillbaka till arbetet. 

 

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

 

 

Skadeanmälan
Anmäl din skada
Här hittar du information om hur du ska göra om du råkar ut för en skada.
Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss. Vi svarar så fort vi kan.