Bättre koll på orange kuvertet!

Vår guide till orange kuvertet

I mitten av januari skickas årets första omgång av orange kuvert ut till pensionssparare och pensionärer runt om i Sverige. Pensionärer får beskedet i januari och sparare under februari och mars.

Varje år får alla svenskar som börjat tjäna in till den allmänna pensionen ett orange kuvert med ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Din allmänna pension grundas på alla inkomster du betalar skatt för, som lön, arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpension och premiepension, läs mer här.

Orange kuvertet för dig som pensionär

Du som är pensionär får också ett orange kuvert. I ditt besked hittar du information om:

  • Dina pensionsutbetalningar och vilka villkor som gäller.
  • Hur utvecklingen varit under året på de eventuella premiepensionsfonder som du har.
Så läser du

orange kuvert sida 1
Innehållet i ditt orange kuvert är unikt för dig och består i regel av två sidor. På sida ett ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension och hur dina fonder i din premiepension har utvecklats.
orange kuvert sida 1
På sida två ser du hur mycket du tjänade in till din allmänna pension under senast deklarerade inkomstår. I beskedet du får under 2021 ser du alltså hur mycket pengar du tjänade in till din allmänna pension under 2019.

Ordlista för tabell 1

De pengar du har tjänat in till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret.

Vid ett dödsfall går intjänat pensionskapital tillbaka till systemet – det ges ut till övriga pensionssparare som har rätt till allmän pension. Kapital som fördelas kallas arvsvinst.

Den avgift du betalar för administration av din allmänna pension och den avgift fondbolagen tar ut för förvaltningen av dina fonder i premiepensionen

För inkomstpensionen visas hur mycket värdet på dina sammanlagda pensionspengar har förändrats. För premiepensionen visas hur mycket värdet på ditt konto har förändrats beroende av värdeförändringar på fonderna och hur mycket pengar som funnits på ditt konto vid olika tidpunkter under året. Dessutom ingår räntan från pensionsrätten innan den placerats i fonder.

Ordlista för tabell 2

Procentuell värdeförändring i respektive fond mellan 2018-12-31 och 2019-12-31.

Aktuell fondavgift i procent vid slutet av året. 

Har du själv valt fonder till din premiepension ser du ditt senaste val här.

Visar hur fördelningen ser ut efter de värdeförändringar som skett sedan ditt senaste val. 

Tänk på!

Orange kuvertet informerar bara om din allmänna pension, inte tjänstepension eller om du sparar privat till pensionen. För att få en helhetsbild av din framtida pension logga in på minpension.se.

orange kuvert tänk på
LÄS OCKSÅ

spara pension
Hur mycket behöver jag spara till pensionen?
Många av oss drömmer om friheten att göra det man vill som pensionär samtidigt som man brottas med oron att "ha tillräckligt" mycket pengar. Vi listar vad du kan tänka på när du sparar till pensionen.
svenska pensionssystemet
Så fungerar svenska pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet består av flera olika delar, allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande.
årsbesked
Därför ska du bry dig om ditt årsbesked!
Ett årsbesked är en sammanställning över ditt ekonomiska engagemang hos ett bolag. Vi listar tre anledningar varför du ska läsa ditt besked.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.