Movestics hållbarhetsarbete
Vi på Movestic är övertygade om att fokus på hållbarhet, miljö och etik går hand i hand med långsiktigt god avkastning.

Så här jobbar Movestic med hållbarhet

Som bolag har Movestic ett ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det tar sig uttryck på flera sätt. Vi ska vara en hållbar arbetsgivare och vi ska tillhandahålla försäkringsprodukter som är långsiktigt hållbara. Som förvaltare av våra kunders kapital har vi ett stort ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle, genom ansvarsfulla investeringar.

Information om hållbarhet enligt EU:s hållbarhetsregelverk

 

Enkelt att spara hållbart hos Movestic

Vi tycker att det skara vara lätt att spara hållbart och erbjuder många fonder med hållbar och/eller etisk inriktning. Fonderna är utvalda för dig som vill placera ditt sparande utifrån hållbara kriterier, antingen genom att fonderna aktivt exkluderar vissa typer av investeringar eller på andra sätt arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Läs mer 

 

Hållbarhetspolicy

Movestic strävar efter att främja hållbarhet genom att arbeta systematiskt och ansvarsfullt gentemot kunder, medarbetare och samhället i stort. Movestics hållbarhetspolicy beskriver Movestics övergripande ställning i hållbarhetsfrågor och fungerar därmed som ett styrdokument för området.

 

 Hållbarhetspolicy  Sustainability Policy

 

Uppförandekod för samarbetspartners

Movestic tar ansvar för den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som kan uppstå i bolagets värdekedja av leverantörer och samarbetspartners genom sin uppförandekod. Uppförandekoden ska efterlevas av alla samarbetspartners som Movestic ingår affärsförbindelser med.

 

Uppförandekod Code of Conduct

 

Hållbarhetssammanställning

I Movestics hållbarhetssammanställning finns en sammanställning över det hållbarhetsarbete fondbolagen på Movestics fondplattform gör.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten är en redovisning av Movestics hållbarhetsarbete. Här beskriver vi vårt arbete och hur det är kopplat till FNs globala hållbarhetsmål.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.