Hållbarhet
Vi på Movestic är övertygade om att fokus på hållbarhet, miljö och etik går hand i hand med långsiktigt god avkastning.
Så jobbar vi med hållbarhet
Som bolag har Movestic ett ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Det ger sig uttryck på flera sätt. Vi ska vara en hållbar arbetsgivare och vi ska tillhandahålla försäkringsprodukter som är långsiktigt hållbara. Som förvaltare av våra kunders kapital har vi ett stort ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle, genom ansvarsfulla investeringar.

Spara hållbart

Vi tycker att det skara vara lätt att spara hållbart och erbjuder många fonder med hållbar och/eller etisk inriktning. Fonderna är utvalda för dig som vill placera ditt sparande utifrån hållbara kriterier, antingen genom att fonderna aktivt exkluderar vissa typer av investeringar eller på andra sätt arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Läs mer här 

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Sedan 2015 utvärderar och betygsätter vi årligen fonder och fondbolag avseende deras arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Allt för att sparare att kunna göra medvetna val och att kunna förena sitt sparande med en positiv påverkan på miljö och samhälle.

 

Läs mer om Hållbarhetssammanställningen