Hållbarhet
Vi på Movestic är övertygade om att fokus på hållbarhet, miljö och etik går hand i hand med långsiktigt god avkastning.
Så här jobbar Movestic med hållbarhet
Som bolag har Movestic ett ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Det ger sig uttryck på flera sätt. Vi ska vara en hållbar arbetsgivare och vi ska tillhandahålla försäkringsprodukter som är långsiktigt hållbara. Som förvaltare av våra kunders kapital har vi ett stort ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle, genom ansvarsfulla investeringar.

 

Information om hållbarhet enligt EU:s hållbarhetsregelverk

 

Spara hållbart

Vi tycker att det skara vara lätt att spara hållbart och erbjuder många fonder med hållbar och/eller etisk inriktning. Fonderna är utvalda för dig som vill placera ditt sparande utifrån hållbara kriterier, antingen genom att fonderna aktivt exkluderar vissa typer av investeringar eller på andra sätt arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

 

Läs mer här 

Hållbarhetssammanställning

I Movestics hållbarhetssammanställning finns en sammanställning över det hållbarhetsarbete fondbolagen på Movestics fondtorg gör.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten är en redovisning av Movestics hållbarhetsarbete. Här beskriver vi hur vi arbetar med hållbarhet bland annat kopplat till FNs globala hållbarhetsmål.

 

Hållbarhetsrapport 2021