Så här funkar avkastningsskatt för kapitalförsäkring

Så beräknas avkastningsskatt

I en kapitalförsäkring betalas ingen reavinstskatt när du tar ut pengarna. Istället betalas en schablonskatt, det vill säga en avkastningsskatt. Den betalas oavsett om värdet på ditt sparande ökat eller minskat.

Du betalar en avgift för avkastningsskatt till oss för din kapitalförsäkring. Storleken på avkastningsskatten beräknas efter:

  • det ingående värdet i försäkringen vid årets början.
  • värdet av inbetalda premier under det första halvåret.
  • hälften av värdet av inbetalda premier under det andra halvåret.

Underlaget för avkastningsskatten fastställs enligt följande. Försäkringens värde per den 1 januari innevande år läggs samman med de premier som betalats in under året. Inbetalningar som görs under det andra halvåret tas endast upp till halva beloppet. Värdet multipliceras med statslåneräntan den 30 november föregående år ökad med 1 % och summan beskattas därefter med 30 %. Som lägst ska skatteunderlaget beräknas till 1, 25 % av försäkringens värde. Det är Movestic som är skattskyldig och betalar in avkastningsskatten. Movestic tar månadsvis under beskattningsåret ut en avgift motsvarande avkastningsskatten från varje försäkring.

Läs mer

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Så väljs fonderna i utbudet
Vi har ett brett fondutbud med fonder från olika välkända fondförvaltare för att passa ditt individuella val.
Hållbarhetsmärkningar och betyg
I Movestics fondlista hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. Movestics egna Hållbarhetspoäng gör en sammanvägning av olika märkningar och hållbarhetsdata.
Movestic Spar Privat
Trygga framtiden med ett eget sparande. Med Movestic Spar Privat har du möjlighet att välja både risknivå och inriktning.