Så väljer vi fonder

Vi har ett brett fondutbud med fonder från olika välkända fondförvaltare för att passa ditt individuella val. Innan vi tar in en fond i vårt utbud utvärderar vi fonden i ett antal steg.

Hur Movestic väljer fonder

När ett behov av en viss typ av fond identifieras hos våra kunder tar en strukturerad process vid.

  1. Först gör vi en kvantitativ analys där vi, beroende på vilken typ av fond det handlar om, ser på olika parametrar. Det kan till exempel handla om fondens storlek, antal underliggande värdepapper, avkastning och avgift.
  2. Fonderna rankas sedan över ett flertal mätperioder på 1, 3 och 5 år.
  3. Efter det gör vi en kvalitativ analys där respektive fondbolag får svara på ett stort antal frågor om sina respektive investeringsprocesser, filosofi, hållbarhet med mera.
  4. Ett utvalt antal fondbolag väljs sedan ut för fysiska möten där en sista kvalitetsgranskning genomförs.
  5. Fonden kan därefter komma att inkluderas i vårt utbud.

Vi följer upp fonder i vårt utbud löpande för att säkerställa att de alltid håller hög klass och för att kunna anpassa oss snabbt. Vi är transparenta i vår uppföljning och byter vid behov ut de fonder som av en eller annan anledning inte längre uppfyller våra krav.
I de fall vi inte tycker att det finns bra alternativ på marknaden för de behov som våra kunder har kan vi själva starta nya fonder. Ett sådant exempel är Movestic Avancera som på ett nytt sätt kombinerar skydd av kapitalet i nedgång och samtidigt ger möjlighet till tillväxt i uppgång.

Till fondlistan

 

 

 

  

Sparskola
Movestics sparskola
I Movestics Sparskola guidar vi dig genom varför det är bra med ett eget sparande.
Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss, vi svarar så fort vi kan.