Årlig hållbarhetssammanställning

Varje år genomför Movestic en omfattande enkätundersökning där samtliga fondbolag i Movestics utbud svarar på frågor om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för Movestics hållbarhetsbetyg, en kvalitativ bedömning av hur fondbolagen arbetar med hållbarhet. Betyget som sätts är en sammanvägd bedömning av svaren. För att ge en rättvisande bild har fonderna delats in i fyra kategorier. Med utgångspunkt i den årliga enkätundersökningen sätts ett helhetsbetyg för varje fond. Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt.

  • Hållbarhetssammanställningen görs med syfte att förenkla för sparare att göra medvetna val och att kunna förena sitt sparande med en positiv påverkan på miljö och samhälle.
  • Omfattar alla fonder i ordinarie fondutbud och är en sammanfattning av information kring hållbart sparande.
  • Resultatet av Movestics arbete med att förbättra fonderbjudandet.

Sammanfattning Hållbarhetssammanställning 2020/2021

Under de fyra år vi har publicerat hållbarhetssammanställningen har kvaliteten på hållbarhetsarbetet bland fonderna i Movestics fondutbud blivit allt bättre och håller generellt en hög nivå. I utbudet är det en stor andel av fonderna som utesluter investeringar i kontroversiella branscher och vi ser framsteg gällande aktivt påverkansarbete.

  • 100% har signerat UN PRI
  • 61% anger att de väljer bort investeringar i fossila bränslen
  • 76% arbetar med att bekämpa klimatförändringarna

Ladda ner Hållbarhetssammanställningen 2020/2021

hållbarhetssammanställning
Att spara i fonder
När du sparar i fonder placerar du ditt kapital en sammansatt portfölj av olika värdepapper.
Fondlistan
Fondlista
I vår fondlista hittar du de fonder vi erbjuder. Vi har ett brett kvalitetssäkrat utbud från flera olika förvaltare.
Spara till det du vill och behöver
En möjlighet till guldkant eller en ökad trygghet i vardagen? Oavsett vilket sparmål du har kan du testa vår sparplanerare för att få bättre koll på läget.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se