Skatt på pension

Oavsett om du tar ut hela eller delar av din pension behöver du betala skatt. Hur mycket beror bland annat på din ålder, om du har lång eller kort tid kvar till den allmänna pensionsåldern, var du bor och hur stor inkomst du har totalt.

Skatt på pension, så funkar det

Eftersom du kan få och ta ut pension från flera olika håll, allmän pension, tjänstepension och/eller privat pensionssparande behöver du själv se till att rätt skatt på pensionen dras. Ett stort ansvar men det ger dig också möjlighet att själv ta kontroll och göra val som passar just dig och din livssituation.
 • Tar du ut hela din allmänna pension drar Pensionsmyndigheten skatt enligt den skattetabell som gäller för kommunen du bor i
  Tar du ut en del av din allmänna pension dras 30 procent i skatt
  När du tar ut tjänstepension drar de flesta pensionsbolag 30 procent i skatt per automatik, du kan ofta själv ändra vilket skatteavdrag som kan göras
 • Håll koll på din totala inkomst, använd dig av minPension för att få en helhetsbild av din pension
  Eftersom du ofta får pension från olika håll finns risk att för lite skatt dras eftersom de olika aktörerna du får pension från inte tar hänsyn till varandra
 • Desto högre pensionsuttag per månad desto högre skatt behöver dras
 • Från året du fyller 67 år har du rätt till så kallat förhöjt grundavdrag som innebär lägre skatt på pension
 • Från året du fyller 67 år gäller också lägre skatt för arbetsinkomster
 • Har du ett privat pensionssparande beror skatteavdraget på vilken sparform du valt
 • Pensionssparar du i kapitalförsäkring behöver du inte betala någon skatt när du tar ut dina pengar

Jobba och ta ut pension, så påverkas hur mycket skatt på pension du betalar

I sverige finns inte längre en allmän pensionsålder istället finns en riktålder för pension. Riktåldern är från 2023 66 år och tanken är att riktåldern ska öka i takt med att medellivslängden ökar. De flesta svenskar går dock i pension tidigare och många väljer också att trappa ner successivt, och kombinera deltidsarbete med att ta ut en del av pensionen. Din arbetsinkomst (lön) beskattas lägre än pension på grund av jobbskatteavdraget. Från och med att du fyllt 67 år sänks skatten både för arbetsinkomst och lön (som du kan läsa mer om längre ned på sidan).
Ta del av vår rapport av hur och när svenskarna vill gå i pension

Du har möjlighet att styra hur mycket pension du vill ta ut
Du kan ta ut hela eller delar av din allmänna pension tre år innan riktåldern (63 år), och kan välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent per månad oavsett hur mycket du jobbar. Tjänstepension kan du ofta välja att betala ut från att du fyllt 55 år. Att ta ut tjänstepensionen och jobba samtidigt är dock inte lika flexibelt som med allmän pension. Vilka regler som gäller är också olika beroende på tjänstepensionsavtal. Använd dig av minPension för att se vilken eller vilka tjänstepensioner du har.

Har du en privat pensionsförsäkring har den ingen koppling till arbetslivet och du väljer själv den ska betalas. Privata pensionsförsäkringar beskattas ungefär som lön. Privat pensionssparande i kapitalförsäkring betalar du ingen skatt för uttag. En schablonskatt dras för ditt sparande varje år

Har du eget företag?
Du kan ta ut pension och driva företaget vidare samtidigt. När du fyllt 67 år får ditt företag lägre sociala avgifter (aktiebolag) eller egenavgifter (enskild firma). Har du enskild firma och tar ut hel allmän pension under ett helt inkomstår (januari – december) gäller de lägre avgifterna redan från 63 års ålder.
Hjälp med att planera pension? Boka rådgivning hos Movestic

 

Håll koll på din totala inkomst och undvik kvarskatt på pension

Eftersom du ofta får pension från olika håll och dessutom kan jobba samtidigt som du tar ut pension finns det risk för att för lite skatt dras. Det beror på att de olika aktörerna som betalar ut dina pengar inte tar hänsyn till varandra och din totala inkomst. Det är bara du som kan se helheten och du behöver därför själv ta ansvar för att det dras rätt skatt. Den aktör som betalar störst del av din inkomst ska dra av mest skatt och enligt den skattetabell du tillhör. Övriga aktörer ska dra minst 30 procent i skatt.

 • Se över din totala inkomst och fördelningen från de olika aktörerna
 • Räkna ut in preliminär skatt hos Skatteverket
 • Be den aktör som betalar ut större delen av din inkomst att dra mer skatt och/eller begär jämkning hos Skatteverket 

Hamnar du över gränsen för statlig inkomstskatt?
När du jobbar och tar ut pension kan det hända är att din totala inkomst överstiger gränsen för statlig skatt. Genom att hålla koll på din totala inkomst kan du förutom undvika kvarskatt också själv styra hur stor din inkomst blir varje månad. Gränsen för statlig skatt för inkomståret 2023 motsvarar en månadsinkomst på 51 158 kronor. Alla inkomster över det beloppet behöver du betala statlig skatt för. Från det år du fyller 67 år kan du ha en årsinkomst på upp till 683 200 kronor eller 56 933 kronor i månaden innan du behöver betala statlig skatt år 2023.
Se aktuell gräns för statlig inkomstskatt hos Skatteverket 

 

Lägre skatt på pension (och lön) när du jobbar längre

Från året du fyller 67 år betalar du lägre skatt på pension eftersom du har rätt till ett förhöjt grundavdrag. Du flyttas då från kolumn 6 till 2 i skattetabellen och skatten blir ungefär tio procent lägre. Den nya lägre skatten gäller både för pension du börjat ta ut och pension du planerar att ta ut. Även inkomstskatt för arbete blir lägre från det året du fyller 67 år. Att arbeta ett år extra kan enligt Pensionsmyndigheten ge dig sex till elva procent mer pension i månaden. Om du tar ut pension i förtid blir generellt storleken på din månatliga pension lägre än om du jobbat fram till riktåldern eller längre. Desto längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du per månad när du väl börjar ta ut pension.

Räkneexempel

 • En person går i pension vid 66 års ålder och får i månatlig pension (allmän pension och tjänstepension) 27 000 kronor före skatt
 • Om hen istället skulle börja ta ut pension vid 64 år, två år innan riktåldern 66 år, blir pensionen 3 700 kronor lägre per månad
 • Om hen däremot jobbar ett år extra, tills hen är 67 år blir pensionen före skatt i stället 1 600 kronor högre

Pensionsålder

Storlek på pension före skatt*

64 år

23 300 kr

65 år

25 400 kr

66 år (riktålder)

27 000 kr                                                                                                                                                                           

67 år

28 600 kr

68 år

30 300 kr

69 år

32 200 kr

*Källa: https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/pensionalderns-betydelse

 

Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag varierar över tid
Från och med 67 år gäller också en lägre skattesats genom förhöjt grundavdrag. Åldersgränsen 67 år gäller från år 2023 till 2025. Från 2026 har du rätt till förhöjt grundavdrag från det året du fyller 68 år.

Pensionsplanera med Movestic

Oavsett om du har tydliga planer eller bara börjat fundera på att sluta jobba hjälper vi dig att skapa de bästa förutsättningarna utifrån just din position genom att pensionsplanera och få koll på ditt pensionskapital, dina placeringar och ditt försäkringsskydd. Kostnadsfritt för dig som Movestickund.

Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.
Guide: Förbered dig för pension
Här guidar vi dig till en bra förberedelse för pensionen. Checklistor och tips för alla faser i livet: mitt i livet, gyllene medelåldern, åren innan pension och dags att gå i pension.
flytta pension
Samla tjänstepension
När du flyttar tjänstepension som inte omfattats av kollektivavtal till oss kan du få en extra pensionsboost på ditt inflyttade kapital och du kan få tillgång till pensionsrådgivning.
Tips för utlandsflytt
Vi har listat vad som är viktigt att tänka på och vad du behöver göra gällande din pension om du vill flytta utomlands.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.