Skatt på pension

När du börjar ta ut hela eller delar av din pension behöver du betala skatt. Hur mycket beror bland annat på din ålder, hur långt du har kvar till den gällande riktåldern, var du bor och hur stor din totala inkomst är.

Skatt på pension – så funkar det

Allmän pension

 • Tar du ut hela din allmänna pension drar Pensionsmyndigheten skatt enligt den skattetabell som gäller för kommunen du bor i
 • Tar du ut en del av din allmänna pension dras 30 procent i skatt

Tjänstepension

 • När du tar ut tjänstepension drar de flesta pensionsbolag 30 procent i skatt per automatik. Men oftast kan du själv ändra vilket skatteavdrag som ska göras

 

Håll koll på din totala inkomst

 • När du får pension från olika håll tar inte de olika aktörerna hänsyn till varandra när det gäller skatteavdrag. Därför finns risken att för lite skatt dras av. Ju högre ditt totala pensionsuttag per månad blir, desto mer skatt ska dras av. 
 • Använd dig av minPension för att få en helhetsbild av din pension och hur stort skatteavdraget ska vara.

 

Lägre skatt när du blir äldre

 • Från året du fyller 67 år har du rätt till så kallat förhöjt grundavdrag som innebär lägre skatt på pension
 • Från året du fyller 67 år gäller också lägre skatt för arbetsinkomster
 • Har du ett privat pensionssparande beror skatteavdraget på vilken sparform du valt

 

Uttag från Kapitalförsäkring

 • Pensionssparar du i kapitalförsäkring behöver du inte betala någon skatt när du tar ut dina pengar

 

Lägre skatt på pension (och lön) när du jobbar längre

Från året du fyller 67 år betalar du lägre skatt på pension eftersom du har rätt till ett förhöjt grundavdrag. Du flyttas då från kolumn 6 till 2 i skattetabellen och skatten blir ungefär tio procent lägre. Den nya lägre skatten gäller både för pension du börjat ta ut och pension du planerar att ta ut. Även inkomstskatt för arbete blir lägre från det året du fyller 67 år. Att arbeta ett år extra kan enligt Pensionsmyndigheten ge dig sex till elva procent mer pension i månaden. Om du tar ut pension i förtid blir generellt storleken på din månatliga pension lägre än om du jobbat fram till riktåldern eller längre. Desto längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du per månad när du väl börjar ta ut pension.

Räkneexempel

 • En person går i pension vid 66 års ålder och får i månatlig pension (allmän pension och tjänstepension) 27 000 kronor före skatt
 • Om hen istället skulle börja ta ut pension vid 64 år, två år innan riktåldern 66 år, blir pensionen 3 700 kronor lägre per månad
 • Om hen däremot jobbar ett år extra, tills hen är 67 år blir pensionen före skatt i stället 1 600 kronor högre
Pensionsålder Pension före skatt*
64 23 300 kr
65 25 400 kr
66 27 000 kr
67 28 600 kr
68 30 300 kr
69 32 200 kr

*Källa: https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/pensionalderns-betydelse

 

Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag varierar över tid
Från och med 67 år gäller också en lägre skattesats genom förhöjt grundavdrag. Åldersgränsen 67 år gäller från år 2023 till 2025. Från 2026 har du rätt till förhöjt grundavdrag från det året du fyller 68 år.

Jobba och ta ut pension

Många vill gå i pension tidigare än den aktuella riktåldern, som idag är 67 år. Och flera väljer också att trappa ner successivt genom att kombinera uttag av pension med arbete.

Väljer du att jobba och ta ut pension samtidigt kommer din arbetsinkomst att beskattas som lön, inklusive jobbskatteavdrag. Och den del som är pensionsuttag att beskattas som pension. När du fyllt 67 år sänks skatten både för arbetsinkomst och pension.

 

Du väljer hur mycket pension du vill ta ut

Allmän pension

 • Du kan välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din allmänna pension per månad oavsett hur mycket du jobbar. 

Tjänstepension

 • Tjänstepension kan du oftast börja ut från att du fyllt 55 år.
 • Det går att ta ut tjänstepension och jobba samtidigt men det är inte lika flexibelt som med allmän pension
 • Vad som gäller beror på ditt tjänstepensionsavtal
 • På  minPension kan du se vilken eller vilka tjänstepensioner du har

Privat pension

 • Har du ett privat pensionssparande har det ingen koppling till arbetslivet och du väljer själv när den ska betalas ut
 • Privata pensionsförsäkringar beskattas ungefär som lön
 • Uttag från privat pensionssparande i kapitalförsäkring beskattas inte. Istället dras en schablonskatt varje år direkt från din försäkring.

 

Ta ut pension när du driver eget företag

 • Du kan ta ut pension och driva företaget vidare samtidigt.
 • När du fyllt 67 år får ditt företag lägre sociala avgifter (aktiebolag) eller egenavgifter (enskild firma).
 • Har du enskild firma och tar ut hel allmän pension under ett helt inkomstår (januari – december) gäller de lägre avgifterna redan från 63 års ålder.

 

Undvik kvarskatt på pensionen

Eftersom du ofta får pension från olika håll och dessutom kan jobba samtidigt som du tar ut pension finns det risk för att för lite skatt dras. Det beror på att de olika aktörerna som betalar ut dina pengar inte tar hänsyn till varandra och din totala inkomst. Det är bara du som kan se helheten och du behöver därför själv ta ansvar för att det dras rätt skatt. Den aktör som betalar störst del av din inkomst ska dra av mest skatt och enligt den skattetabell du tillhör. Övriga aktörer ska dra minst 30 procent i skatt.

 • Se över din totala inkomst och fördelningen från de olika aktörerna
 • Räkna ut in preliminär skatt hos Skatteverket
 • Be den aktör som betalar ut större delen av din inkomst att dra mer skatt och/eller begär jämkning hos Skatteverket 

Hamnar du över gränsen för statlig inkomstskatt?

 • Den statliga inkomstskatten är 20 procent
 • När du jobbar och tar ut pension samtidigt kan det hända att din totala inkomst överstiger gränsen för statlig inkomstskatt. Genom att hålla koll på din totala inkomst kan du planera dina utbetalningar för att undvika kvarskatt
 • Du som inte har fyllt 66 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 615 300 kronor innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut på överstigande belopp
 • Du som har fyllt 66 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 697 300 kronor innan den statliga inkomstskatten tas ut


Se aktuell gräns för statlig inkomstskatt hos Skatteverket 

Pensionsplanera med Movestic

Oavsett om du har tydliga planer eller bara börjat fundera på att sluta jobba hjälper vi dig att skapa de bästa förutsättningarna utifrån just din position genom att pensionsplanera och få koll på ditt pensionskapital, dina placeringar och ditt försäkringsskydd. Kostnadsfritt för dig som Movestickund.

Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.
Guide: Förbered dig för pension
Här guidar vi dig till en bra förberedelse för pensionen. Checklistor och tips för alla faser i livet: mitt i livet, gyllene medelåldern, åren innan pension och dags att gå i pension.
flytta pension
Samla tjänstepension
När du flyttar tjänstepension som inte omfattats av kollektivavtal till oss kan du få en extra pensionsboost på ditt inflyttade kapital och du kan få tillgång till pensionsrådgivning.
Tips för utlandsflytt
Vi har listat vad som är viktigt att tänka på och vad du behöver göra gällande din pension om du vill flytta utomlands.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.