Movestic Spar Privat

Villkor och förköpsinformation för Movestics Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringen Movestic Spar Privat

Kapitalförsäkringen Movestic Spar Privat med sparande i fonder är ett förmånligt sätt att spara långsiktigt. Du får tillgång till Movestics fond- och förvaltningserbjudande som ger sparandet goda förutsättningar att växa.

Du väljer själv hur mycket du vill spara. Från 500 kronor per månad och om du önskar spara löpande eller i engångsbelopp.

Sparandet innebär att du inte betalar reavinstskatt när du tar ut pengarna. Du betalar i stället en avkastningsskatt på försäkringens värde varje år. Det innebär att det blir enklare för dig att vara en aktiv sparare eftersom du slipper ”merarbete” när du deklarerar.

Läs mer om hur avkastningsskatten fungerar och beräknas. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

 

Så här fungerar en kapitalförsäkring

Villkor Movestic Spar Privat

Lägsta ålder för att teckna

1 månad 

Högsta ålder för att teckna

90 år

Skatteklass

K (Kapitalförsäkring)

Placeringsform

Fondförvaltning

Placeringsberättigad

Försäkringstagaren

Lägsta sparpremie

Lägsta årliga löpande sparpremie är 6 000 kronor

Lägsta första engångspremie är 25 000 kronor

Högsta sparpremie

Högsta engångspremie är 25 000 000 kronor

Utbetalning 

Utbetalningen kan påbörjas omgående,  alternativt startas tidigast ett år efter tecknandet.  Vid löpande utbetalning till den försäkrade sker detta månadsvis i efterskott, och upphör senast när den försäkrade är 105 år.

Kortaste utbetalningstid

Engångsbelopp. Vid löpande utbetalning under en bestämd period om 3-40 år.

Längsta utbetalningstid

40 år (för att senast upphöra när den försäkrade fyllt 105 år).

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd som motsvarar 101 procent av kapitalet ingår.

Återköp

Försäkringskapitalet kan återköpas mot en avgift. Se ordinarie prislista.

Flytträtt

Försäkringskapitalet kan flyttas till annat bolag.

 

Förköpsinformation
Förköpsinformation Sparförmåner
Faktablad Movestic Spar Privat
PRIIPS Faktablad Spar Privat

Villkor
Produktvillkor Spar Privat
Allmänna och särskilda villkor
Övrig produktinformation
Prislista
Produktvillkor Fondportföljer

läs mer

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Så väljs fonderna i utbudet
Vi har ett brett fondutbud med fonder från olika välkända fondförvaltare för att passa ditt individuella val.
Villkor
Ta del av villkor och priser för samtliga försäkringar och sparanden hos Movestic.
Börja spara i en kapitalförsäkring
Vill du börja spara i en kapitalförsäkring? Ansök på 2 minuter!