Välj fonder enkelt med MAIA
Med MAIA får du högteknologisk experthjälp. Du svarar på några frågor och får därefter ett personligt anpassat fondval.

Hur hjälper MAIA dig?

Är du en van fondbytare eller är du osäker på vad som passar dig? Med hjälp av AI-teknik och bakomliggande avancerad algoritm gör MAIA en analys och ger ett fondförslag anpassat just för dig.

I MAIA svarar du på några enkla frågor och anger vad som är viktigt för dig när det gäller ditt sparande. Det handlar till exempel om hur mycket risk du vill ta och vad för fonder du helst vill investera i. MAIA guidar dig genom frågorna och det hela tar bara några minuter. Sen får du ett fondförslag helt baserat på dina personliga val. Urvalet görs från hela vårt stora fondutbud och blir helt unikt och anpassat till dig. Är du kund hos Movestic? Logga in på Mina Sidor och se om du har tillgång till MAIA.

Testa MAIA

MAIA
Så använder du MAIA
Med hjälp av MAIA kan du enkelt välja fonder som passar dig och ditt sparande.

Du svarar på några enkla frågor och sedan tar MAIA fram ett personligt och skräddarsytt fondförslag. Se hur enkelt det är i vår instruktionsfilm!

Är du kund hos Movestic? Logga in på Mina Sidor och se om du har tillgång till MAIA.

Hållbarhetsrelaterad information vid rådgivning av MAIA

Movestic Livförsäkring utför initiala hållbarhetsrelaterade kontroller av de fondbolag, vars fonder Movestics kunder kan välja genom fondvalsroboten MAIA, samt granskar fondernas exkluderingsstrategier. Vi genomför också årliga hållbarhetsuppföljningar när det gäller fondbolagen och för dialog med dem i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Movestic Livförsäkring granskar fortlöpande fondernas innehav för att säkerställa att fonderna inte investerar i företag som bryter mot internationella normer avseende bl.a. miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt. I MAIA kan du själv reglera hur dina hållbarhetspreferenser ska påverka fondutbudet. Därigenom har Movestic integrerat hållbarhetsrisker och beaktat negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i MAIAs rådgivning.  

  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic.