Rekrytera och behålla personal

Det här är viktigt när tjänstemän ska byta arbetsgivare

Attrahera framtidens förmågor

Drivkrafter i arbetslivet - en rapport från Movestic

Att rekrytera och behålla rätt personal för att få verksamheten att utvecklas och växa är många arbetsgivares största utmaning. Konkurrensen är hård om att rekrytera förmågorna inom många områden: systemutvecklare, jurister, ekonomer, lärare med flera.

Anledningen till att medarbetare vill byta arbetsgivare eller att medarbetare stannar och trivs där de är skiljer sig mellan olika yrkeskategorier.

Movestic har med hjälp Kantar Public frågat 2 050 svenskar mellan 25 och 65 år vilka drivkrafter de har i arbetslivet och vad som är viktigt för dem om eller när de ska byta arbetsgivare.

I sammanställningen fördjupar vi oss också speciellt i de drivkrafter som är viktiga för tjänstemän. För vem är möjligheten till hemarbete viktigast och vilka värderar arbete med mångfald högst?

Metod och innehåll

Undersökningen genomfördes i samarbete med Kantar Public. Metoden som användes var en webbpanel där respondenterna fick gradera svarsalternativ på en skala från 1 - 5 där 1 = inte alls viktigt och 5 = Mycket viktigt.

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Publics webbpanel. Undersökningen genomfördes mellan 3 – 7 februari 2023

2 050 respondenter

49 % kvinnor

51 % män

 

Mer detaljer om undersökningen, respondenternas ålder och fördelning per yrkesgrupp hittar du i rapporten i PDF:format.

Läs hela rapporten

Viktigt vid val av ny arbetsgivare

Arbetslivet har i takt med digitaliseringen blivit allt mer individanpassat, en trend som ytterligare förstärkts under pandemin. Det gäller inte bara vad vi tycker om distansarbete utan även till exempel arbets-/anställningsformer, och hur arbetsuppgifter och roller utformas.

Bland tjänstemannayrken finns flera av de kompetenser som många snabbväxande företag uppger att det är svårt att rekrytera, till exempel systemutvecklare, jurister och ekonomer. På följande sidor har vi därför tittat närmare på just tjänstemannayrken.

Tjänstepension viktigaste drivkraften för alla utom systemutvecklare

De goda nyheterna för alla som ska rekrytera tjänstemän är att den viktigaste drivkraften för att välja en ny arbetsgivare är att det finns tjänstepension. Detta gäller för alla yrkeskategorier utom systemutvecklare som istället anser att det viktigaste är att vara fri att arbeta hemma när man vill. De lite mer utmanande nyheterna är att tjänstemän är en heterogen grupp och det visar sig i den här undersökningen att det finns skillnad i drivkrafter mellan olika yrkeskategorier.

OM du skulle byta arbetsgivare, vilka parametrar är då viktigast?

 1. Att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension
 2. Att det finns kollektivavtal
 3. Att arbetsgivaren arbetar förebyggande mot stress
 4. Att företaget/organisationen har tydliga värderingar
 5. Att arbetsgivaren erbjuder sjukförsäkring
 6. Mycket högre lön (mer än 5 % ökning)
 7. Lite högre lön (max 5 % ökning)
 8. Att arbetsgivaren arbetar aktivt med mångfald/inkludering
 9. Att arbetsgivaren arbetar aktivt med hållbarhet
 10. Möjligheten att arbeta på plats/på kontoret
 11. Att jag får arbeta hemma när jag själv vill
 12. Möjligheten att arbeta hemma förutbestämda dagar
 13. Att jag får arbeta internationellt

De viktigaste faktorerna för olika yrkeskategorier vid val av ny arbetsgivare

Top tre uppdelat per yrke

Administratörer

1. Tjänstepension
2. Kollektivavtal
3. Förebyggande arbete mot stress

Ekonomer

1. Tjänstepension
2. Förebyggande arbete mot stress
3. Kollektivavtal

Företagsledare

1. Tjänstepension
2. Tydliga värderingar
3. Arbeta hemma när jag vill

Säljare

1. Tjänstepension
2. Mycket högre lön (mer än 5 %)
3. Arbeta hemma när jag vill

HR

1. Tjänstepension
2. Tydliga värderingar
3. Förebyggande arbete mot stress

Ingenjörer

1. Tjänstepension
2. Mycket högre lön (mer än 5 %)
3. Förebyggande arbete mot stress

Jurister

1. Tjänstepension
2. Förebyggande arbete mot stress
3. Kollektivavtal

Kommunikatörer

1. Tjänstepension
2. Förebyggande arbete mot stress
3. Sjukförsäkring

Systemutvecklare

1. Arbeta hemma när jag vill
2. Tjänstepension
3. Mycket högre lön (mer än 5 %)

Forskare och lärare

1. Tjänstepension
2. Kollektivavtal
3. Förebyggande arbete mot stress

Fördjupning drivkrafter för olika yrkeskategorier

Om du är intresserad av att fördjupa dig i drivkrafterna för respektive yrkeskategori, kan du ta del av informationen i rapporten. Fördjupningen börjar på sida 16.

 

Rapport: Attrahera framtidens förmågor

 

Om du vill ta del av fler rapporter från Movestic hittar du det här.

Förmåner och pension: En del av företagets employer branding?

I ett företags tillväxtfas är det vanligt att ser över sina förmåner och erbjudanden. Kanske vill ni erbjuda era anställda tjänstepension och försäkringar som tryggar upp innan, under och efter sjukdom.

Bland större företag är det vanligt att förmåner och försäkringar ingår i ett kollektivavtal, men för ett mindre eller medelstort företag i en expansionsfas kan en mer flexibel lösning behövas.

Då kan exempelvis en direktupphandlad pensionsplan med olika tilläggsförsäkringar passa. Genom rätt försäkringar kan du attrahera rätt slags kompetenser, och hålla dina medarbetare friska genom innovativa tjänster.

Vi hjälper er på tillväxtresan

Movestic stöttar ditt företags unika tillväxtresa genom tjänstepension, förmåner och personlig rådgivning.

Hör av dig och boka en kostnadsfri rådgivning.

 

Boka kostnadsfri företagsrådgivning

Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.