Den viktigaste löneförmånen till dina anställda

Erbjud dina medarbetare en enkel och individanpassad tjänstepensionslösning och bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Allt du behöver som arbetsgivare

Den viktigaste löneförmånen
Tjänstepension och privat sparande kommer i framtiden att utgöra en allt större del av det vi ska leva på som pensionärer.

Att ha ett attraktivt tjänstepensionserbjudande är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Movestics lösningar är enkla och flexibla med fokus på möjligheten för den enskilde medarbetaren att anpassa sitt sparande och försäkringsskydd efter den egna situationen. Därmed stärks också arbetsgivarens erbjudande till sina medarbetare.

 

Teckna din tjänstepension på Movestic

Allt du behöver
Vad kan ingå?

Pensionsplanen kan användas för att skapa

 • Skräddarsydd pensionsplan för ert företag
 • Tiotaggarlösning inom ert kollektivavtal
 • Individuell pensionslösning för lednings- och nyckelpersoner med fond- eller depåsparande

Den stöder alla typer av pensionssparande för de anställda:

 • Tjänstepension Löneväxling
 • Kompletterande pensionsinbetalningar, t.ex. pension enligt kompletteringsregeln, avgångspension och bonusavstående
 • Möjlighet att komplettera med direktpension till er företagsledning och andra nyckelmedarbetare
 • Möjlighet att lägga till privat sparande, antingen i en pensions- eller kapitalförsäkring

De här försäkringsmomenten kan ingå:

 • Återbetalningsskydd
 • Övergångsrätt
 • Efterlevandeskydd
 • Premiebefrielse
 • Sjukförsäkring inklusive aktiv vård- och rehabiliteringshjälp

Du kan även komplettera med några av våra personalförsäkringar.

Möt alla behov

Fonder som möter alla behov
Vi har ett brett utbud av fonder från olika förvaltare. I fondlistan kan du sortera våra fonder och även se deras hållbarhetsmärkning.

Vi vill kunna erbjuda våra sparare möjlighet till god avkastning och att välja utifrån egna behov och preferenser.

Fondlista