Direktpension

Långsiktig placering utan att låsa kapitalet

Sparande utöver det vanliga

Direktpension är ett flexibelt sparande som passar som alternativ eller komplement till tjänstepensionssparande. För dig som företagare ger det möjlighet till en fördelaktig långsiktig placering utan att låsa kapitalet. Det ger dig också möjlighet att erbjuda högre pensionsavsättningar till dina anställda. 

Det här är direktpension

  • Möjlighet till högre avsättningar
  • Stor flexibilitet när och hur pengarna tas ut
  • Kapitalet kan plockas tillbaka in i företaget


Jag vill veta mer

Så funkar direktpension

Företaget upprättar en pensionsutfästelse till en anställd inom bolaget. Utfästelsen säkerställer pensionen till den anställde och att försäkringsavtalet inte kan ändras utan den personens medgivande. Som säkerhet för utfästelsen tecknar företaget en kapitalförsäkring. Företaget blir ägare till försäkringen och den anställde blir försäkrad och också panthavare genom att försäkringen pantsätts till den anställde. 

Flexibelt och förmånligt för företagaren

Direktpension är ett utmärkt alternativ för dig som företagare med aktiebolag eftersom sparandet erbjuder stor valfrihet. Kapital som sparas i direktpension är inte låst till uttag vid en specifik ålder och inte heller till en individ eftersom företaget äger försäkringen. Försäkringen kan avslutas när som helst och pengarna återgår då till företaget. En trygghet för dig som företagare! När det är dags att plocka ut pengarna kan du göra det på det sätt som blir mest fördelaktigt för dig just i den situation du och ditt företag befinner sig i. Pengarna kan till exempel plockas ut som pension, lön eller aktieutdelning.

Du bestämmer villkoren för den anställde

Till direktpension kan mer än de 35 procent som är avdragsgilla till tjänstepension kan avsättas. Direktpension är därför ett bra alternativ för att rekrytera eller behålla personal, speciellt för företag som befinner sig i en expansiv fas med vissa kritiska nyckelpersoner anställda. Genom utfästelsen kan specifika villkor anges – till exempel att den anställde måste stanna i firman ett visst antal år och uppfylla vissa resultat för att pensionen ska utbetalas.

Direktpension Villkor och priser

Här hittar du aktuell information om direktpension.
Guide - Så här pratar du pension
Tjänstepension för företagare
Så här förvaltas pensionspengarna
Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.