Varför teckna tjänstepensionsförsäkring?

Bättre framtida pension och större skydd

En tjänstepensionsförsäkring ger både möjlighet till en bättre framtida pension och ett bättre skydd här och nu vid till exempel långvarig sjukskrivning. Oavsett om du är egenföretagare eller driver ett större företag.

Vill du öka möjligheten till en bra pension både för dig och din anställda när det är dags att trappa ned behöver du komplettera den allmänna pensionen. Sparande i en tjänstepensionsförsäkring ökar även tryggheten på kort sikt eftersom den innehåller försäkringsskydd vid inkomstbortfall vid långvarig sjukdom eller dödsfall. 

Tjänstepensionsförsäkring hos Movestic

Våra flexibla tjänstepensionsförsäkringar kan anpassas efter ditt företags behov. Det kan vara bra att veta vilka delar som kan ingå och vad som bör ingå för att få ett fullgott skydd.

Läs mer om vad som ingår

Kille och tjej som sitter och pratar

Så här fungerar en pensionsförsäkring

Pelle är 27 år och lever ensam utan barn. Han bor i en bostadsrätt som han har lånat för att köpa. Pelle arbetar som konsult och tjänar 35 000 kronor i månaden. Hans arbetsgivare är inte ansluten till något kollektivavtal men har tecknat pensionsförsäkring med sjukförsäkring och premiebefrielse för alla medarbetare.

Pelle blir sjuk och förutom en karensdag så betalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 dagarna. Sjuklönen uppgår till 80 procent av Pelles lön. Efter de första 14 dagarna blir Pelle sjukskriven och Försäkringskassan tar över och betalar ut ersättning i form av sjukpenning till Pelle.  Den sjukpenning Pelle har rättighet till är 77,6 procent av hans månadslön.
Pelle blir långtidssjukskriven och efter 90 dagar så träder den sjukförsäkringen som ingår i Pelles pensionsförsäkring in. Det innebär att sjukförsäkringen täcker upp till 90 procent av Pelles månadslön. Det ger Pelle möjlighet att tillfriskna i lugn och ro för att kunna komma tillbaka till sitt arbete.

Eftersom pensionsförsäkringen också innehåller premiebefrielse så fortsätter premieinbetalningarna till Pelles tjänstepension även under sjukskrivningen. Pensionsbolaget där försäkringen är tecknad, till exempel hos Movestic tar över ansvaret för inbetalningarna fram till att Pelle är åter i arbete. Det ger en trygghet i att kunna vara sjuk här och nu utan att det påverkar det långsiktiga sparandet till pension.

Därför tjänstepensionsförsäkring

  • Ökar möjligheterna till en bra pension när du vill trappa ner
  • Utökat skydd för dina nära och kära om något skulle hända dig
  • Fortsatt pensionssparande även om du blir sjukskriven längre tid
  • Utökad ekonomisk trygghet här och nu om du blir sjukskriven

 

Hand som håller i en glödlampa
Direktpension
Direktpension är ett sätt att komplettera tjänstepensionssparandet på ett flexibelt sätt. Läs mer om hur!
Löneväxling, spara mer till pensionen
Löneväxling är ett förmånligt sätt att spara mer till den kommande pensionen. Genom bruttolöneavdrag! Läs mer om hur du erbjuder dina medarbetare förmånen.
Pension för företaget
Movestic erbjuder flexibla lösningar anpassningsbara för både det stora och det lilla företagets behov. Läs mer om hur vi på Movestic kan hjälpa dig till en bra plan för er tjänstepension.
Tjänstepension till mitt företag
Vi har en tjänstepensionslösning som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.