Vad ingår i en pensionsförsäkring för egen- och småföretagare?

Som egen- eller småföretagare kan du teckna en pensionsförsäkring till dig själv och till dina anställda. Hos Movestic kan du välja att teckna en standardlösning eller skapa en skräddarsydd lösning genom att göra egna val.

Standardlösning

Vår standardlösning motsvarar kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att pensionssparandet beräknas enligt följande: upp till en månadslön på 41 750 kr ska ytterligare 4,5 procent avsättas till tjänstepension. På lön överstigande 41 750 kr ska ytterligare 30 procent avsättas. Detta gäller både för dig som egenföretagare och för dina anställda.

I vår pensionsförsäkring ingår också premiebefrielse, det innebär att du får en försäkring som garanterar att Movestic fortsätter att betala in din eller dina anställdas pensionspremie om du eller din anställda skulle bli sjukskriven mer än 25 procent. En extra trygghet som innebär att  den framtida pensionen blir mindre påverkad vid sjukdom här och nu.

Återbetalningsskydd är en del i en bra pensionsförsäkring. Återbetalningsskyddet skyddar ditt pensionskapital. Det innebär att om du skulle dö innan du fyllt 65 eller startat din pensionsutbetalning så kommer 101 procent av ditt pensionssparande betalas ut till den mottagare du själv väljer. I Movestics standardlösning för egen- och småföretagare ingår alltid återbetalningsskydd.

Sjukförsäkring Ibland blir man sjuk eller råkar ut för en skada/olycka som kräver att man blir sjukskriven. Men en pensionsförsäkring som innehåller en sjukförsäkring så får du ett utökat skydd om det skulle hända dig eller någon av dina anställda. Det innebär att du utöver den ersättning du får från Försäkringskassan även får ersättning från sjukförsäkringen om du blir sjukskriven längre än 90 dagar. Ersättningsnivån i Movestics standardlösning är under första året 90 procent av lönen upp till 41 750 kronor och 65 procent på den del av  lönen som överstiger 41 750 kronor. Är du sjukskriven längre än ett år blir ersättningen då 65 procent av din hela lön.

 

Skräddarsydd lösning för dig och dina anställda

Du kan även välja att teckna en pensionsförsäkring där du själv sätter nivån på pensionspremie och nivå på sjukförsäkring. Det kallar vi för Eget val.
Lägsta pensionspremie för företagare är 3000 kronor och för anställda 1000 kronor.

De två olika nivåerna för sjukförsäkring som du som företagare kan välja är Bas som motsvarar ITP eller Plus som ger en högre ersättning om du blir sjukskriven. Sjukförsäkring Plus kompletterar upp till 90 procent av din lön i ersättning (upp till 20 inkomstbasbelopp, därefter ersätts med 70 procent) så länge du är sjukskriven.

I både Bas och Plus ingår premiebefrielse och återbetalningsskydd.

Kontakt
Undrar du något?
Kontakta oss om du vill veta mer eller få hjälp med att teckna en pensionslösning. Du når oss på 08 120 393 20
Skapa trygghet nu och i framtiden
Teckna en pensionsförsäkring för dig och dina anställda.