Vad ingår i en pensionsförsäkring?

Tjänstepensionsförsäkring hos Movestic - mer än bara pension

Hos Movestic kan du teckna en tjänstepensionsförsäkring för ditt företag som skyddar dig och dina anställda.
Lösningen innehåller sjukförsäkring, återbetalningsskydd och premiebefrielse. Vi har flexibla lösningar anpassade efter ditt företag.

Pensionspremie

Den summa som arbetsgivaren betalar in varje månad till medarbetarens tjänstepensionssparande.

Premiebefrielse 

Pensionspremien fortsätter att betalas in till den försäkrades tjänstepensionssparande även vid sjukskrivning över en längre tid. En extra trygghet som innebär att den framtida pensionen blir mindre påverkad.

Återbetalningsskydd

Skyddar pensionskapitalet om du skulle gå bort innan du fyllt 65 år eller startat din pensionsutbetalning. 101 procent av ditt pensionssparande betalas då ut till den mottagare så kallad förmånstagare, du själv väljer.

Ibland blir man sjuk eller råkar ut för en skada/olycka som innebär att man blir sjukskriven.

Sjukförsäkring

Eftersom en pensionsförsäkring också innehåller en sjukförsäkring så får du ett utökat skydd om det skulle hända dig eller någon av dina medarbetare. Det innebär att du utöver ersättningen du får från Försäkringskassan också får ersättning från sjukförsäkringen om du blir sjukskriven längre än 90 dagar. Ett ekonomiskt skydd som kan göra stor skillnad.

Kostnadsfri juridisk rådgivning för företag

Behöver du hjälp att skriva aktieägaravtal, anställningsavtal eller konsultavtal Vi samarbetar med Lexly för kostnadsfri juridisk rådgivning. Du får kostnadsfri juridisk behovsanalys online, inledande kostnadsfri rådgivning av en jurist och 20 % rabatt på samtliga avtal som du skriver online eller tillsammans med en jurist.

Juridisk rådgivning

 

Movestics pensionsplaner för företag

 

Vill du erbjuda tjänstepension till dina medarbetare, utan att teckna kollektivavtal? 

Om du vill erbjuda förmåner och försäkringar som tar hand om medarbetarna både när de är arbetsföra eller om de blir sjukskrivna, då kan en direktupphandlad pensionsplan med olika tilläggsförsäkringar passa.

Så här fungerar tjänstepension utan kollektivavtal

 

Kostnadsfri rådgivning ingår alltid
Vi ser över ditt försäkringsbehov och att du sparar tillräckligt mycket och med rätt risknivå. Om det behövs kan vi också göra en pensionsprognos och ta fram en personlig handlingsplan.
Pensionssparande utan att låsa kapitalet
Kapital som sparas i direktpension är inte låst till uttag vid en specifik ålder och inte heller till en individ eftersom företaget äger försäkringen.
Löneväxling, spara mer till pensionen
Löneväxling är ett förmånligt sätt att spara mer till den kommande pensionen. Genom bruttolöneavdrag! Läs mer om hur du erbjuder dina medarbetare förmånen.
Pension för företaget
Movestic erbjuder flexibla lösningar anpassningsbara för både det stora och det lilla företagets behov. Läs mer om hur vi på Movestic kan hjälpa dig till en bra plan för er tjänstepension.
Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.