Växla lön mot ökad pensionsavsättning

Som arbetgivare kan du erbjuda dina anställda att spara mer till pensionen genom bruttolöneavdrag, så kallad löneväxling. Löneväxling är ett kompletterande förmånligt sparande för anställda med lite högre lön. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.

 

  • Möjlighet för anställda att påverka sin egen pension
  • Förmånlig skatt ger större pensionsavsättning
  • Kan användas för engångsavsättningar som till exempel vid utbetalning av bonus

Jag vill veta mer!

Så här funkar löneväxling

Anna är 40 år och vill öka sitt sparande till sin framtida pension. Hon bestämmer sig för att avstå 1 000 kronor av sin bruttomånadslön till att löneväxla. Eftersom det de sociala avgifterna och löneskatten ser olika ut skjuter Annas arbetsgivare till cirka sex procent till sparandet. Det innebär att 1 060 kronor sätts in varje månad i Annas tjänstepensionsförsäkring. (Att betala in mellanskillnaden är frivilligt och du som arbetsgivare bestämmer hur du vill göra.)

Med en antagen avkastning på tre procent har Annas pensionskapital växt till cirka 405 000 kronor den dagen hon fyller 65 år. Genom att löneväxla har Anna sparat ihop en ”extrapension” på 3 400 kronor  i månaden i 10 år.

Om Anna tagit ut sina 1 000 kronor som lön hade hon fått betala inkomstskatt.
Genom att löneväxla skjuts dessutom skatten upp till dess hon tar ut pengarna som pension. Eftersom skatten på pension är läge än för lön tjänar Anna även på detta.

Så här kommer du igång

Ung kvinna som arbetar fokuserat vid en laptop.
En hand som visar och pekar på en datorskärm

Löneväxling - för alla?

Är löneväxling ett alternativ för alla? Innan du erbjuder löneväxling kan det vara bra att ha koll på vem det passar och varför.

Löneväxling, att avsätta en del av bruttolönen till pensionssparande innan inkomstskatten dras, passar medarbetare som har en årlig bruttolön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. Eftersom årsinkomsten sänks genom löneväxling påverkas SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och det kan i sin tur påverka sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner. Det är du som arbetsgivare som bestämmer om du vill erbjuda löneväxling till din anställda.

 

Ritad bild på pappersdokument och en penna.

Löneväxling Villkor och priser

Här hittar du aktuell information om Löneväxling.
Guide - Så här pratar du pension
Tjänstepension för företagare
Tjänstepension - inte bara för dina anställda
Så här förvaltas pensionspengarna
Tjänstepension till mitt företag
Vi har en tjänstepensionslösning som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.