Löneväxling för företag

Du och dina anställda kan växla lön mot ökad pensionsavsättning

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda att spara mer till pensionen genom bruttolöneavdrag, så kallad löneväxling. Löneväxling är ett kompletterande förmånligt sparande för anställda med lite högre lön. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.

 • Möjlighet för anställda att påverka sin egen pension
 • Förmånlig skatt ger större pensionsavsättning
 • Kan användas för engångsavsättningar som till exempel vid utbetalning av bonus

Enbart löneväxling till företaget?

Har du redan en annan tjänstepensionsleverantör? Inga problem! Du kan få hjälp med löneväxling för anställda genom att sätta upp ett försäkringsavtal som bara omfattar löneväxling.

Hos Movestic kan du enkelt administrera er löneväxling via Mina Sidor Företag. Du kan anmäla premier, lägga till och avsluta löneväxling för valda anställda.

 

Jag vill veta mer

Så här fungerar löneväxling via företaget

Löneväxling är inte förmånligt för alla. Innan du erbjuder löneväxling kan det vara bra att ha koll på vem det passar och varför.

Ska vi erbjuda medarbetare löneväxling?

Löneväxling, att avsätta en del av bruttolönen till pensionssparande innan inkomstskatten dras, passar medarbetare som har en årlig bruttolön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp.

Eftersom årsinkomsten sänks genom löneväxling påverkas SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och det kan i sin tur påverka sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner.

Det är du som arbetsgivare som bestämmer om du vill erbjuda löneväxling till din anställda.

 

Så här fungerar löneväxling om du är anställd

Så här blir det för din medarbetare – ett exempel

Anna är 40 år och vill öka sitt sparande till sin framtida pension. Hon bestämmer sig för att avstå 1 000 kronor av sin bruttomånadslön till att löneväxla.

Eftersom de sociala avgifterna och löneskatten ser olika ut skjuter Annas arbetsgivare till cirka sex procent till sparandet.

Det innebär att 1 060 kronor sätts in varje månad i Annas tjänstepensionsförsäkring. Att betala in mellanskillnaden är frivilligt och du som arbetsgivare bestämmer hur du vill göra.

Med en antagen avkastning på tre procent har Annas pensionskapital växt till cirka 405 000 kronor den dagen hon fyller 65 år. Genom att löneväxla har Anna sparat ihop en ”extrapension” på 3 400 kronor i månaden i 10 år.

Om Anna tagit ut sina 1 000 kronor som lön hade hon fått betala inkomstskatt.
Genom att löneväxla skjuts dessutom skatten upp till dess hon tar ut pengarna som pension. Eftersom skatten på pension är lägre än för lön tjänar Anna även på detta.

Skatteregler vid löneväxling när du är arbetsgivare

Kostnaden för tjänstepensionen, inklusive löneväxling, är i de flesta fall avdragsgill för arbetsgivaren. Men det finns regler för hur mycket du får dra av. Här får du en introduktion till skattereglerna som omfattar löneväxling och tjänstepension.

Håll koll på avdragsrätten och tillämpa huvudregeln  

Som företag finns det två avdragsregler man kan använda sig av för avdrag för tjänstepension: Huvudregeln och kompletteringsregeln.

Huvudregeln bör tillämpas när det gäller löneväxling för anställda. Vid löneväxling kan kompletteringsregeln inte tillämpas.

Huvudregelns avdragsrätt i korthet:

 • Bör tillämpas vid löneväxling för anställda.
 • Avdrag får göras med högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön enligt pensionsavtalet.
 • Avdraget får vara högst 10 prisbasbelopp (573 000 kronor för 2024).
 • Avdragsrätten beräknas per anställd och inte kollektivt.

Med lön menas i detta sammanhang ”pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal”. För arbetsgivare som har kollektivavtal framgår det av avtalet vad som avses med pensionsgrundande ersättning.

För arbetsgivare utan kollektivavtal är det viktigt att i anställningsavtalet eller pensionspolicyn begränsa vad som avses med pensionsgrundande ersättning.

Brytpunkten för löneväxling

Tänk på det här om du är arbetsgivare

Om du som arbetsgivare vill att pensionsinbetalningen ska vara avdragsgill, kan du göra avdrag på max 10 prisbasbelopp per person (motsvarar 573 000 för 2024). Avdraget får inte heller överstiga 35 % av lönen.

Kom ihåg att det inte värt för den anställda att löneväxla om lönen efter växling är mindre än 8,07 inkomstbasbelopp, som motsvarar 51 200 kr/mån (2024).

Aktuella basbelopp

Få formella regler vid löneväxling

En pensionspolicy bör dock upprättas

Den totala pensionsinbetalningen ska inte överstiga 10 prisbasbelopp, eller 35 % av lönen. Utöver detta finns det inga formella regler att förhålla sig till.

Däremot kan det vara bra att skriva ett avtal eller en pensionspolicy mellan arbetsgivare och arbetstagare kring löneväxlingen. Det kan även reglera hur ni skall förhålla er vid en sjukskrivning eller en längre ledighet, såsom en föräldraledighet.

Fyra personer har stand up möte i en ljushall på kontor

När den anställda är sjukskriven

Premiebefrielseförsäkring vid löneväxling

Löneväxling kan göras både med och utan premiebefrielseförsäkring. Försäkringen innebär att den anställda fortsätter att få premier inbetalda till sin pension även när hen är sjukskriven. Premierna betalas då av försäkringen och inte av arbetsgivaren. Kostnaden för en eventuell premiebefrielseförsäkring bör bekostas av medarbetarens löneväxlingspremie.

 

För den anställda som löneväxlar

Eftersom avdraget dras på din bruttolön medför detta sänkt marginalskatt. Beroende på var du är i livet kan du anpassa löneväxlingen därefter, som exempelvis med eller utan återbetalningsskydd.

Läs mer om löneväxling för privatpersoner

Boka genomgång

Kostnadsfri genomgång med löneväxlingsexpert

Även om du har tjänstepension via en annan leverantör kan vi hjälpa dig och ditt företag att växla upp ert sparande. Kontakta oss och boka in en tid.

 

Boka tid

tre personer i möte på kontor

Tre steg för att komma i gång med företagets löneväxling

Löneväxling är ett enkelt sätt att erbjuda anställda ett extra pensionssparande som inte kostar dig som arbetsgivare något extra. Genom ett enkelt bruttolöneavdrag kan dina anställda spara mer till pensionen.

Vill du komma i gång med ett bra erbjudande till dina anställda men är osäker på hur du gör? Följ vår guide så är du i gång på nolltid.

 

 1. Är löneväxling något för våra anställda?

 2. Vilken löneväxling ska vi erbjuda?

 3. Få ut erbjudandet i organisationen

 

1. Är löneväxling något för mina anställda?

En grundregel för att löneväxling ska vara relevant att erbjuda till en anställd är att hens årliga bruttolön överstiger 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga 51 200 kr i månaden (år 2024). Varför? Är lönen lägre innebär löneväxlingen att avsättningen till den allmänna pensionen blir lägre. Dessutom sänks ersättningsnivåerna för föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa. Stämmer ovan in på dina anställda? Då är löneväxling rätt förmån att erbjuda.

 

Tjänstepension till alla anställda

Vill du erbjuda tjänstepension? Läs mer om tjänstepension utan kollektivavtal och andra försäkringar som kan vara bra att ha. Vi hjälper till att hitta rätt alternativ för ditt företag.

Tjänstepension och försäkringar till företag

 

2. Vilken löneväxling ska vi erbjuda?

För att rama in löneväxlingserbjudandet kan det vara bra att fundera på följande:

 • Skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön, skillnaden ligger på ungefär sex procent. Som arbetsgivare kan du välja att behålla mellanskillnaden eller sätta in den som en extra pensionsavsättning till den anställde. Vilket passar dig?
 • Vill du erbjuda löpande löneväxling varje månad och/eller vid enstaka tillfällen som vid bonusutbetalning?
 • Har företaget en pensionspolicy som reglerar vilken sparandeform som ska gälla? 
 • Vad ska gälla för löneväxlingen om den anställda blir sjukskriven?

Hjälp att sätta ihop ett löneväxlingserbjudande?

Behöver ni hjälp med att sätta ihop ett löneväxlingserbjudande, skapa en pensionspolicy eller vill du bara veta mer?

Kontakta oss

 

3. Få ut erbjudandet i organisationen!

Genom att regelbundet utbilda och informera anställda tror vi att fler vill nyttja förmånen. Vi hjälper till med tips och råd om hur du kan lyfta löneväxling i organisationen. 

 

Boka tid och kom igång

Ritad bild på pappersdokument och en penna.

Löneväxling Villkor och priser

Här hittar du aktuell information om Löneväxling.
Guide - Så här pratar du pension
Tjänstepension för företagare
Så här förvaltas pensionspengarna
Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.