Sjukförsäkring för ett hållbart arbetsliv

Movestic Må väl

Movestic Må väl är en del av vår tjänstepensionsplan. En heltäckande sjukförsäkring som sätter både individ och företag i fokus. För vi tror på att ett hållbart arbetsliv gynnar alla. Den består av tre delar.

Movestic Omtanke finns där när risken att drabbas av stressrelaterad ohälsa är hög. Sjukförsäkringen ger ökad ekonomisk trygghet vid långtidssjukskrivning och Movestic Kom tillbaka hjälper till för en trygg och säker återgång till arbetet efter olycka eller sjukskrivning.

 • Förebygger stressrelaterad ohälsa
 • Omtanke om dina anställda

Movestic Omtanke

Förebygger stressrelaterad ohälsa

Att förstå kroppens signaler i tid för att kunna förebygga sjukskrivning och stressrelaterad ohälsa är ett sätt. Att lära sig om återhämtning ett annat. Vår tjänst Movestic Omtanke är en förebyggande tjänst som hjälper individen att tolka och förstå kroppens signaler, sin biodata och genom digital coaching förändra negativa mönster och förstå sin individuella återhämtning.

 

Läs mer

Uppföljning av 7 000 individer som varit i riskzon för stressrelaterad ohälsa, och genomgått coachprogrammet har visat följande resultat: 

 

 • 85 % minskad risk för utmattning
 • 49 % ökad mental kondition
 • 47 % ökat välmående
 • 21 % ökad prestation

 

Statistik från Linkuras årsrapport 2021. Mer information finns här.

Hållbart arbetsliv

Movestic Sjukförsäkring

Om olyckan är framme eller om du skulle bli långvarigt sjukskriven

Då ger Movestic sjukförsäkring sjukförsäkring en extra ersättning varje månad. Det ger dig trygghet och möjlighet att fokusera på rehabilitering istället för att oroa dig för en ansträngd ekonomi.

 • Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukskrivning
 • Ersättning redan vid 25 procents sjukskrivning

 

Läs mer

 

Movestic Kom tillbaka

Hjälper dig och din anställda med en trygg och säker återgång till arbetet efter olycka eller sjukskrivning. Kom tillbaka kan även användas när det finns risk för sjukskrivning.

Vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning kontaktar den anställde själv vår vårdrådgivning som är bemannad av sjuksköterskor som ger vägledning och råd. Om behov av rehabilitering finns hjälper en rehabiliteringskoordinator till med att fram en rehabiliteringsplan för en trygg återgång till arbetet.

Rehabliteringsplanen kan innehålla:

 • Samtalsterapi
 • Bedömning av en specialistläkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut
 • Analys av arbetsplatsen utifrån ett belastningsergonomiskt och/eller psykosocialt perspektiv

Tjänstepension till mitt företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.