Sjukförsäkring med fokus på individen

Ett hållbart arbetsliv med Movestic Må väl

Sjukförsäkring Må Väl är en del av vår tjänstepensionsplan. Den ger dig och dina anställda ekonomisk trygghet vid långtidssjukskrivning. Movestic Må väl hjälper till med att minska risken för dig och dina anställda att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Den sjukskrivningsorsak som ökade allra mest under 2020 och som stod för 41 procent av alla pågående sjukfall första kvartalet enligt en rapport från Försäkringskassan.

  • Förebygger stressrelaterad ohälsa
  • Omtanke för dina anställda
Tecknat stetoskop

Movestic Må väl - en del av tjänstepensionsplanen

Movestic Må väl är en del av vår tjänstepensionsplan. En individanpassad sjukförsäkring som sätter både individ och företag i fokus. För vi tror på att ett hållbart arbetsliv gynnar alla. 

Movestic Omtanke finns där när risken att drabbas av stressrelaterad ohälsa är hög. Sjukförsäkringen ger ökad ekonomisk trygghet vid långtidssjukskrivning och Movestic Kom tillbaka hjälper till för en trygg och säker återgång till arbetet efter olycka eller sjukskrivning. I kombination med övriga delar som ingår i vår pensionsplan, till exempel efterlevandeskydd och premiebefrielse får du och dina anställda ett fullgott skydd och bra förutsättningar för gott arbetsliv.

Varför teckna tjänstepensionförsäkring för mitt företag?

"Vi har valt att betala ut högre lön istället för att satsa på en tjänstepensionslösning" är ett av argumenten vi möter i kontakt med många medelstora företag. Varför ska man satsa på tjänstepension?

Movestics pensionsplan innehåller allt det du som företagare behöver för att ta hand om och visa omtanke för dina anställda. En sjukförsäkring ger ökad trygghet och hjälp om någon blir sjuk eller riskerar att bli sjuk i stressrelaterad ohälsa. Det ger också ökad ekonomisk trygghet vid långtidssjukskrivning och rehabliteringshjälp för en säker återgång till arbete.

Efterlevandeskydd och premibefrielse ingår också precis som grunden sparande till tjänstepension.

Läs mer

tecknad plånbok som det ramlar pengar ut ur
Kom tillbaka Movestic sjukförsäkring

Movestic Kom tillbaka

Movestic Kom tillbaka ingår i sjukförsäkringen och är en tjänst som hjälper till med att underlätta återgången till arbete om den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycka.

Movestic Kom tillbaka hjälper dig och din anställda med en trygg och säker återgång till arbetet efter olycka eller sjukskrivning. Kom tillbaka kan även användas när det finns risk för sjukskrivning.

Vid sjukskrivning eller om risk för sjukskrivning finns så kontaktar den anställde själv vår vårdrådgivning. Vårdrådgivningen är bemannad av en sjuksköterska som ger råd och vägledning. Om behov av rehabilitering finns hjälper en rehabiliteringskoordinator till med att fram en rehabiliteringsplan för en trygg återgång till arbetet.

Rehabliteringsplanen kan innehålla:

  • Samtalsterapi
  • Bedömning av en specialistläkare om vilka anpassnings- och rehabiliteringsbehov som finns
  • Funktionsbedömning av fysioterapeut eller arbetsterapeut av dina arbetsrelaterade besvär
  • Analys av arbetsplatsen utifrån ett belastningsergonomiskt och/eller psykosocialt perspektiv

Movestic Omtanke

Allt fler drabbas av stressrelaterad ohälsa. Något som påverkar både individ och företag. Movestic Omtanke hjälper dig som företagare att ta hand om dina anställda och minska stressrelaterad sjukfrånvaro. 

Movestic Sjukförsäkring

Ibland är olyckan framme och du eller en anställd drabbas av sjukdom eller skada. Movestic Må väl är en sjukförsäkring som ger ett utökat ekonomiskt skydd vid långtidssjukskrivning. 

Movestic Kom tillbaka

Movestic Kom tillbaka erbjuder rehabiliteringshjälp för att underlätta återgången till arbete efter sjukskrivning på sjukdom eller olycka.

Jag vill veta mer!
Vi har en tjänstepensionslösning som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.