Movestic MåVäl

Sjukförsäkring för ett hållbart arbetsliv.

Att ligga steget före

Personer som känner otrivsel eller stress tappar i snitt 38 procent av sin produktivitet. Ofta finns signalerna där redan tidigt. Exempelvis genom förändrad motivation, lättirritation, eller fysiska symptom.
Med Movestic MåVäl kan du tidigt sätta in förebyggande stöd. För att undvika sjukskrivning och lång frånvaro.

Movestic MåVäl sjukförsäkring

  • Förebygger stress och sjukskrivning
  • Stödinsatser för anställda innan och under sjukskrivning
  • Hjälp för arbetsgivaren att ta fram åtgärdsplan
  • Snabb tillgång till vårdrådgivning - ett direktnummer
  • Rehabiliteringskoordinering för anställda
  • Ersättning till anställda
Vad en bra sjukförsäkring kan betyda

Sänkt personalomsättning och fokus på rätt saker

I en välmående organisation kan chefer och medarbetare fokusera på att driva verksamheten framåt, istället för att hantera utmaningar kring stress. Stress är också en av de vanligaste orsakerna till att säga upp sig. Genom förebyggande insatser minskar risken för stress och sjukskrivning.

 

Attrahera framtidens förmågor

Movestics senaste undersökning om drivkrafter i arbetslivet visar att 7 av 10 tycker att det viktigaste vid val av ny arbetsgivare är förebyggande arbete mot stress. Ett relevant erbjudande kan vara avgörande.

Exempel på förebyggande insatser

  • Rådgivning av sjuksköterska
  • Samtalsstöd och rådgivning på telefon
  • Bedömning/behandling av psykolog

Om sjukskrivning är oundviklig

Om en medarbetare blir sjukskriven har arbetsgivaren en hel del ansvar. Till exempel att utreda och erbjuda arbetslivsanpassad rehabilitering. Finns risk för sjukskriving längre än 60 dagar ska en åtgärdplan tas fram.

 

Med Movestic MåVäl får du som arbetsgivare hjälp att upprätta en åtgärdsplan och den anställde hjälp med koordinering av rehabiliteringsinsatser. Med ekonomisk ersättning från 25 procents sjukskrivning kan de anställda känna trygghet och fokusera på sin rehabilitering, istället för att oroa sig för sin ekonomi.

MåVäl ikon

Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.