Sjukförsäkring med fokus på individen

Ett hållbart arbetsliv med Movestic Må väl

Movestic Må väl är en del av vår tjänstepensionsplan. En individanpassad sjukförsäkring som sätter både individ och företag i fokus. För vi tror på att ett hållbart arbetsliv gynnar alla. 

Movestic Omtanke finns där när risken att drabbas av stressrelaterad ohälsa är hög. Sjukförsäkringen ger ökad ekonomisk trygghet vid långtidssjukskrivning och Movestic Kom tillbaka hjälper till för en trygg och säker återgång till arbetet efter olycka eller sjukskrivning.

  • Förebygger stressrelaterad ohälsa
  • Omtanke om dina anställda

Movestic Omtanke

Förebygger stressrelaterad ohälsa

Att förstå kroppens signaler i tid för att kunna förebygga sjukskrivning och stressrelaterad ohälsa är ett sätt. Att lära sig om återhämtning ett annat. Vår tjänst Movestic Omtanke är en förebyggande tjänst som hjälper individen att tolka och förstå kroppens signaler, sin biodata och genom digital coaching förändra negativa mönster och förstå sin individuella återhämtning.

 

Läs mer

Må väl ikon

Sjukförsäkring

Ekonomisk trygghet om du blir sjuk

Om du blir långvarigt sjukskriven och får en lägre inkomst än normalt kan en sjukförsäkring ge dig extra ersättning varje månad. Det ger dig trygghet och möjlighet att fokusera på rehabilitering istället för att oroa dig för en ansträngd ekonomi.

 

  • Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukskrivning
  • Ersättning redan vid 25 procents sjukskrivning

 

Läs mer

Movestic Kom tillbaka

Movestic Kom tillbaka ingår i sjukförsäkringen och är en tjänst som hjälper till med att underlätta återgången till arbete om den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycka.

Movestic Kom tillbaka hjälper dig och din anställda med en trygg och säker återgång till arbetet efter olycka eller sjukskrivning. Kom tillbaka kan även användas när det finns risk för sjukskrivning.

Vid sjukskrivning eller om risk för sjukskrivning finns så kontaktar den anställde själv vår vårdrådgivning. Vårdrådgivningen är bemannad av en sjuksköterska som ger råd och vägledning. Om behov av rehabilitering finns hjälper en rehabiliteringskoordinator till med att fram en rehabiliteringsplan för en trygg återgång till arbetet.

Rehabliteringsplanen kan innehålla:

  • Samtalsterapi
  • Bedömning av en specialistläkare om vilka anpassnings- och rehabiliteringsbehov som finns
  • Funktionsbedömning av fysioterapeut eller arbetsterapeut av dina arbetsrelaterade besvär
  • Analys av arbetsplatsen utifrån ett belastningsergonomiskt och/eller psykosocialt perspektiv

Movestic Omtanke

Allt fler drabbas av stressrelaterad ohälsa. Något som påverkar både individ och företag. Movestic Omtanke hjälper dig som företagare att ta hand om dina anställda och minska stressrelaterad sjukfrånvaro. 

Movestic Sjukförsäkring

Ibland är olyckan framme och du eller en anställd drabbas av sjukdom eller skada. Movestic Må väl är en sjukförsäkring som ger ett utökat ekonomiskt skydd vid långtidssjukskrivning. 

Movestic Kom tillbaka

Movestic Kom tillbaka erbjuder rehabiliteringshjälp för att underlätta återgången till arbete efter sjukskrivning på sjukdom eller olycka.

Tjänstepension till mitt företag
Vi har en tjänstepensionslösning som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.