Ökade marknadsandelar för Movestic

Under första kvartalet 2024 ökade Movestic sin marknadsandel på nyteckning inom bolagets båda kärnsegment, fondförsäkring inom tjänstepension utanför den kollektivavtalade marknaden och privatägd depåförsäkring. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik som publicerades på fredagen.

Inom fondförsäkring tjänstepension utanför det kollektivavtalade segmentet ökade Movestics marknadsandel från 4,1 till 4,7% mellan sista kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. De senaste tolv månaderna är marknadsandelen 4,5%.

Inom privatägd depåförsäkring ökade marknadsandelen från 6,8 till 10,9%. De senaste tolv månaderna är marknadsandelen 8,6%.

 

Om Movestic Liv och Pension

Movestic är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassad tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringsskydd inom liv och hälsa. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. Chesnara är ett investmentbolag med fokus på att långsiktigt äga och utveckla europeiska försäkringsbolag. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk