Fler fonder med fokus på hållbarhetsarbete

Movestic arbetar kontinuerligt med analys och utvärdering av förvaltare vilket har resulterat i ett utökat fondutbud med fonder som aktivt arbetar med hållbarhet i förvaltningen. 

Två fonder som nu finns tillgänglig i fondutbudet är:

Lannebo Sverige Hållbar som är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i alla storlekar av bolag på Stockholmsbörsen, en så kallad All-Cap fond. Fonden har tydliga hållbarhetskriterier och letar efter bolag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning. 

Fondita Sustainable Europé investerar i europeiska bolag som arbetar för att minska Co2 utsläppen samt en effektivare användning av våra naturresurser. Förvaltaren arbetar med FN:s Globala Hållbarhetsmål och innehaven kan knytas till 4 av de 17 målen: 13 Bekämpa klimatförändringarna, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 7 Hållbar energi för alla, och 11 Hållbara städer och samhällen. Aktivt förvaltad fond med tydligt fokus på E:et, Environment, i ESG.