Intresset för att spara hållbart är oförändrat jämfört med för ett år sedan

Intresset har ökat bland männen att spara hållbart medan det har minskat något bland kvinnorna visar Fondbolagens förenings undersökning. För tredje året i rad genomför de en undersökning där de tar reda på hur viktig hållbarhet är när svenskar väljer fonder. Främsta anledningen till att sparare väljer hållbara fonder är att de vill undvika att investera bolag och branscher. De som har valt att investera i hållbart tror att det har en positiv påverkan och att det kommer att ge en högre avkastning. Det är fler män (60 procent) som aktivt själva letar efter hållbara fonder än kvinnor (30 procent).

”Att de flesta uppger att de själva letar efter hållbara fonder understryker det intresse som vuxit fram hos fondspararna de senaste åren. Kombinationen av ett ökande intresse av att spara hållbart och att många tycker det är svårt att hitta information om hållbara fonder vittnar om hur viktigt det är att information är lättillgänglig för spararen", säger Gustav Sjöholm Sparekonom Fondbolagens förening.

Läs hela undersökningen Var tredje sparare har valt en hållbar fond