Lannebo inför exkluderingar för samtliga fonder

Lannebo meddelade att samma investeringskriterier kommer att gälla för alla Lannebos fonder. De är ett oberoende fondbolag som bedriver aktiv förvaltning med fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. De är för tillfället inte investerade i bolag som har mer än 5 procent av sin omsättning från produktion eller distribution spel, vapen, alkohol, cannabis, pornografi eller tobak, eller mer än 5 procent av sin omsättning från utvinning av fossila bränslen.

För att tydliggöra att det även kommer att vara så i framtiden meddelar Lannebo att de utökar exkluderingskriterierna och kommer nu att gälla för samtliga fonder. Det innebär att fonderna inte investerar i någon av de branscher som anses kontroversiella.