Öppet brev till Globala index-leverantörer

Movestic har undertecknat ett öppet brev där vi uppmanar Globala leverantörer att exkludera kontroversiella vapen från sina globala index. Brevet undertecknades av 141 institutionella investerare (UNPRI Signatory).

Initiativet togs av Swiss Sustainable Finace och brevet skickades till ledande indexleverantörerna FTSE Russell, Morningstar, MSCI, S&P Dow Jones Indices, STOXX och Index Industry Association första veckan i februari. Brevet publicerades tillsammans med undertecknade institutionella investerare i Financial Times, Neue Zurcher Zeitung och Le Temps måndag den 11 februari. De 141 institutionella investerare (UNPRI Signatory) hanterar tillsammans 6,8 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Nej till kontroversiella vapen i globala index

I brevet uppmanas de globala indexleverantörer att exkludera kontroversiella vapen från sina globala index och anpassa sina produkter till det som anses vara standardpraxis bland institutionella och enskilda investerare. Läs hela brevet här.