Movestic deltar i Svensk Försäkrings referensgrupp

Movestic finns sedan våren 2019 representerade i Svensk Försäkrings referensgrupp om hållbarhetsplattform. Arbetet kommer att resultera i ett förslag på hur försäkringsbranschen kan fortsätta vara en stark samhällsaktör på hållbarhetsområdet.