Dialog om spelbolagsinnehav

Efter Kalla Faktas granskning i TV4 av hur spelbolagen hanterar spelmissbruk diskuterades återigen enskilda innehav samt förvaltarens syn på spelbranschen som helhet.

Efter Kalla Faktas granskning i TV4 av hur spelbolagen hanterar spelmissbruk diskuterades återigen enskilda innehav samt förvaltarens syn på spelbranschen som helhet. Förvaltaren tar denna problematik på stort allvar och har vid upprepande tillfällen gått igenom dessa frågor med bolagen. Efter dialog med ett specifikt bolaget valde förvaltaren att avyttra ett innehav eftersom de inte fick tillfredsställande svar på sina frågor.