Möte om hållbara investeringar - Impact Seminar on Listed Equity

Hållbarhetsområdet är under kontinuerlig utveckling och därför är det viktigt att Movestic deltar i diskussioner kring arbetet med hållbara investeringar. Härom veckan bjöd Phenix Capital in till ett seminarium ”Impact Seminar on Listed Equity”.

Impact investing eller påverkansinvesteringar är en placeringsfilosofi som går ut på att förena investeringar med samhällsnytta med målsättning att skapa både social och ekonomisk avkastning. Phenix Capital är ett konsultföretag baserat i Amsterdam och grundades 2012. De är en av de största organisatörerna av impact konferenser för institutionella investerare, och agerar även som rådgivare. På seminariet deltog representanter från svenska storbanker, försäkringsbolag, statliga placerare och intresseorganisationer.