Utökat hållbarhetsarbete i Movesticfonderna

Vi tar nu nästa steg i utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete genom införandet av etiska filter i fonder under eget namn. Parallellt med detta kommer även bolag med exponering mot fossila bränslen att minskas i portföljerna.

Vi ser utvecklingen som ett led i att stärka vårt kunderbjudande genom att erbjuda attraktiv avkastning i kombination med långsiktigt hållbar förvaltning. Vi ställer sedan tidigare höga krav på de förvaltare vi anlitar gällande såväl integrering av hållbarhet i investeringsanalys och processer samt på det påverkansarbete de bedriver gentemot bolagen de investerar i. De innehav vi nu väljer att utesluta är bolag som är aktiva inom kontroversiella sektorer där vår uppfattning är att dialoger inte kommer att påverka inriktningen av affärsmodellen.

Movestic genomlyser sedan tidigare fonder under eget namn varje halvår för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen. De etiska filter vi nu inför följer branschstandard och är kopplade till produktion av tobak, vapen och pornografi. Gränsen för omsättning från dessa sektorer är satt till fem procent. Vi har efter utvärdering valt välrenommerade ISS-Ethix som samarbetspartner. ISS-Ethix har en stark närvaro och bra täckning på de marknader där våra fonder investerar.

Implementeringen i de nio fonderna påbörjas nu i maj. Vi kommer löpande att informera om våra framsteg och förväntar oss att samtliga fonder är fullt anpassade innan sommaren nästa år.