Swesifs Hållbarhetsprofil har fått nytt utseende

Från och med 2018 har det införts ett lagkrav på svenska värdepappersfonder, samt alternativa investeringsfonder som marknadsförs i Sverige, att redovisa om och hur de arbetar med hållbarhet.

Fondbolagens förening har tagit fram en branschstandard och därför har även Swesifs Hållbarhetsprofil uppdaterats för att följa den nya standarden. Den nya standarden börjar gälla från den 15 augusti. Fondernas hållbarhetsprofiler blir synliga i våra fondlistor så snart fondbolagen har gjort nödvändiga uppdateringar. Movestic har uppmanat samtliga fondbolag att fylla i hållbarhetsprofilen för att kunna tillhandahålla tydlig information om fondernas hållbarhetsarbete.