Dialog med Nasdaq om etisk termin

Nasdaq bjöd in Movestic för att diskutera etiska kriterier för terminer.

Nasdaq undersöker just nu möjligheten att erbjuda en etisk version av OMXS30-terminen. Målgruppen som de vänder sig till är investerare och fonder som har en uttalad ESG-profil eftersom de idag inte kan investera i terminer som innehåller oetiska bolag. Att de själva ska handla enskilda aktier istället för OMXS30-terminen eller att exkludera oetiska innehav genom att blanka enskilda innehav är inte ett alternativ ur ett kostnadsperspektiv. Nasdaq bjöd i anslutning till detta in Movestic till en dialog kring etiska kriterier och vi framförde önskemål om exkluderingskriterier enligt Svanen. Movestic är positiva till initiativet och ser användningsmöjligheter inom vår Sverigeförvaltning.