Avyttring av bolagsinnehav med koppling till vapen

Movestic har under december fört en dialog med förvaltaren av Movestic Global angående ett bolagsinnehav med kopplingar till kärnvapen och kontroversiella vapen. Dialogen resulterade i att innehavet avyttrades under kontrollerade former utan större avkastningsmässiga konsekvenser för kunderna.