Drastiska ändringar i Morningstars hållbarhetsbetyg

Sedan 2016 redovisar vi Morningstars hållbarhetsbetyg i form av jordglober i våra fondlistor. Betyget baseras på hur hållbara fondernas innehav anses vara i förhållande till konkurrenterna. Nu utvecklar Morningstar metodiken vilket gör att vissa fonder kan få drastiskt ändrade betyg.

Förändringen innebär bland annat att fonderna kommer att jämföras inom en större grupp av fonder. Bredare kategorier innebär enligt Morningstar en större mångfald. ”Fonder som idag betygsätts i en Morningstar kategori där börsföretagen generellt har hög hållbarhet kommer att tjäna på förändringen, medan till exempel många Rysslandsfonder och Turkietfonder kommer att få lägre betyg.” skriver Morningstar på sin hemsida. Samtidigt höjs gränsen för att kunna beräkna ett hållbarhetsvärde från nuvarande nivå på att Sustainalytics analyser täcker minst 50 procent av fondens portfölj till minst 67 procent. Detta innebär att vissa fonder med exempelvis småbolagsinriktning eller inriktning på enskilda branscher förlorar sina betyg.

Ändringarna träder i kraft från och med november månad. Betyget i våra fondlistor är alltid uppdaterat utifrån den senaste mätningen. Vill du undersöka fler möjligheter att utvärdera en fonds hållbarhetsnivå kan du alltid läsa vår hållbarhetssammansställning.