Morningstars nya koldioxidmätare blickar framåt

Igår kom nyheten att Morningstar ska utöka sin hållbarhetsanalys till att även omfatta koldioxidrating av fonder.

Ett grönt löv ska framöver symbolisera de fonder som får ett godkänt betyg. Analyserna görs med hjälp av Sustainalytics och tar fasta på bolagens nuvarande risk, behov av omställning och hur företagsledningar hanterar situationen. Som alltid när data ska kvantifieras krävs en viss täckning vilket gör att inte alla fonder kommer att omfattas av analysen. Men det här blir ett intressant mått att följa för den som vill ligga steget före och för aktiva fondförvaltare som vill kunna påverka sina bolagsinnehav till att ta större ansvar för sina koldioxidrisker.

Vi välkomnar initiativet och ser fram emot att följa upp och berätta mer.