Söderberg & Partners Hållbara fondförsäkringar

För sjätte året analyserar Söderberg & Partners fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. De belyser vad de olika fondförsäkringsbolagen gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor; hur de väljer in fonder utifrån hållbarhet, på vilket sätt de påverkar förvaltare att ta utökat ansvar och bidrar till en mer hållbar finansbransch, och i vilken utsträckning de underlättar för sparare att välja hållbara fonder. Viktigt att poängtera att undersökningen är relativ, vilket innebär att det alltid kommer finnas fondförsäkringar som får ett grönt, gult och rött betyg oavsett hur hållbara investeringarna är.

 

I årets rapport av Hållbara fondförsäkringar har det inte skett några förändringar i totalbetyget, alla bolag behåller sitt betyg från föregående år. Movestic behåller sitt gula betyg från föregående år.