Dialog med fondbolag om deras hållbarhetsarbete

Bättre information till spararna, ökad transparens och uppmaning om att gå med i UNPRI. Det var Movestics uppmaningar till det fondbolag som vi hade möte med i veckan.

Movestic har löpande möten med fondbolag som förvaltar fonder i Movestics fondutbud. I samband med det ska fondbolaget redogöra för sitt arbete i hållbarhetsrelaterade frågor. I ett nyligen genomfört möte framförde vi våra synpunkter och uppmanade det aktuella fondbolaget att utveckla och beskriva sitt hållbarhetsarbete både så att spararna får bättre information och att de ökar sin transparens om det arbete som pågår idag. Fondbolaget har idag fyllt i SWESIFs hållbarhetsprofil och har ett samarbete med ISS-Ethix för screening av fondernas innehav. Vi uppmanade dem att även skriva på FN:s hållbarhetsinitiativ UNPRI och att utveckla sitt påverkansarbete genom att vara aktiva ägare och att ha hållbarhet på agendan.